Chia sẻ: 
02/06/2023 08:53

Linh mục đoàn tĩnh tâm tháng 6 năm 2023

Ngày thứ Năm đầu tháng đã dần trở nên quen thuộc đối với quý cha trong toàn giáo phận, ngày mà các linh mục cùng nhau trở về Tòa giám mục để thể hiện sự gắn kết, tình hiệp thông với Đức giám mục và linh mục đoàn trong những giờ phút tĩnh tâm, lắng đọng tâm hồn sau một tháng mục vụ tại các giáo xứ. Và hôm nay (01.06.2023) cũng như thường lệ, quý cha đã trở về Nhà Chung để cùng với Đức cha Đa-minh suy gẫm lời Chúa, chia sẻ những khó khăn trong công việc mục vụ tại các xứ họ, cùng nhau gặp gỡ Chúa trong Bí tích Giao hòa và nơi Bàn tiệc Thánh Thể.

Buổi tĩnh tâm bắt đầu lúc 07g30, trước bài chia sẻ, Đức cha Đa-minh thông báo những chương trình của giáo phận: Trước hết là những quy chế liên quan đến việc đồng tế; thứ đến là kêu gọi sự nỗ lực của toàn giáo phận trong việc chung sức chung lòng, tiếp tục kiến thiết, xây dựng đại chủng viện để sớm đưa vào sử dụng- là nơi đào tào các linh mục tương lai cho giáo phận, cho Giáo hội.

Tiếp theo, cha Giu-se Nguyễn Văn Tuyên- đặc trách ban Giáo lý và TNTT giáo phận, chia sẻ vấn đề về giáo lý, các chương trình của ban giáo lý trong dịp hè và thống nhất tuổi của các em trong dịp Xưng Tội, Rước Lễ lần đầu và tuổi chịu phép Thêm Sức trong toàn giáo phận.

Sau những chia sẻ mục vụ, Đức cha Đa-minh đã mời gọi quý cha cùng suy gẫm, cật vấn lương tâm, đặt mình trước mặt Chúa qua đề tài: “TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA VÀ NỖI THỐNG KHỔ CỦA CON NGƯỜI”. Dựa trên đoạn Tin mừng Mar-cô 10,46-52: kể về phép lạ Chúa Giê-su chữa cho anh mù Ba-ti-mê được sáng mắt. Khởi đi từ sự mù loà thể lý của Ba-ti-mê, Đức cha đã làm nổi bật lên sự mù loà về căn tính của Đức Ki-tô, nơi mà các môn đệ khi xưa đã từng mắc phải và ngày nay chúng ta cũng có thể đang trong tình trạng như vậy. Quả thực, nơi các môn đệ khi xưa vì sự mù lòa về “căn tính của Đức Ki-tô”, mà các ông đã hiểu sai về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Cụ thể, trong ba lần Đức Giê-su loan báo về cái chết của Ngài thì cũng là ba lần các môn đệ đã có những tranh dành nhau về: địa vị của mình, ai là người lớn nhất, . . . Qua việc cất vấn lương tâm, rất có thể “Tôi cũng đang bị mù thiêng liêng, nhưng lại muốn chê bai người khác, muốn mình là tiêu chuẩn để đánh giá người khác”. Anh Ba-ti-mê mặc dù bị mù thể lý nhưng lại có một tâm hồn trong sáng, nên anh đã nhận ra Chúa bằng con tim của mình. Nhờ có được con mắt đức tin sáng ngời, anh đã nhận ra Đức Giê-su là Đấng có thể chữa lành tình trạng của anh. Để được Đức Giê-su chữa lành, mỗi người cũng cần chạy đến với Đức Giê-su với một sự tin tưởng, để xin Ngài chữa lành cho tâm hồn. Để nhờ đó, với cặp mắt đức tin trong sáng sẽ giúp cho người môn đệ luôn sống và phục vụ cách nhiệt thành trong sự khiêm hạ như Đức Giê-su, mục tử nhân lành đã sống hết mình vì đoàn chiên.

Sau bài chia sẻ, quý cha sẽ bước vào giờ chầu Chúa Giê-su Thánh Thể, và lãnh Bí tích Hòa giải.

Buổi tĩnh tâm tháng 6 có phần khác hơn so với mọi khi, vào lúc 9g30, quý Đức cha, quý cha và quý thầy phó tế trong giáo phận đã cùng tiến ra Nhà thờ Chính tòa để cùng với Đức cha dâng Thánh lễ Tạ ơn, bế giảng năm học 2022- 2023 của Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình.

BTTGPTB

Chia sẻ: