Chia sẻ: 
09/07/2021 22:11

Linh mục đoàn Giáo hạt Đông Hưng tĩnh tâm tháng 7 năm 2021

Do dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, theo sự hướng dẫn của Đức cha Giáo phận, quý cha trong Giáo hạt Đông Hưng đã sắp xếp để hôm nay, ngày 08.7.2021, có một ngày gặp mặt và tĩnh tâm tháng tại Giáo xứ An Lập.

Chương trình tĩnh tâm của quý cha bắt đầu lúc 8 giờ. Cha Phê-rô Nguyễn Đình Tân, chánh xứ Quỳnh Lang, đại diện để chia sẻ trước quý cha đề tài: "Linh mục - ngài là ai?"

Trong ngày tĩnh tâm của các cha hôm nay, quý chức Hội đồng Mục vụ các giáo xứ trong Hạt cũng được mời gọi tham dự, để được cha Quản hạt Giê-rô-ni-mô Nguyễn Ngọc Hinh triển khai và hướng dẫn thực hiện những đường hướng mục vụ theo kim chỉ Nam của Giáo Phận.

Trong dịp này, các thành viên của Ban Thường vụ HĐMV Giáo hạt cũng được bầu chọn để giúp cho việc mục vụ trong Giáo hạt được kết quả hơn.

Buổi tĩnh tâm của quý cha được tiếp diễn bằng Giờ Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể và sau đó là Thánh Lễ.

Sau thánh lễ, quý cha, quý ban Hội đồng Mục vụ trong Giáo hạt đã cùng nhau dùng bữa trưa tại nhà ăn Giáo xứ sở tại trước khi trở về với giáo xứ và gia đình.

BTT GH Đông Hưng

Chia sẻ: