Lịch Phụng vụ

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 6: Cầu nguyện để việc tra tấn bị loại bỏ

Trong video ý cầu nguyện của tháng 6, được công bố ngày 30/5/2023, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để cộng đồng quốc tế dấn thân cụ thể nhằm xoá bỏ việc tra tấn và bảo đảm hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.Ý cầu nguyện tháng 09 năm 2022

Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình

Ý cầu nguyện tháng 08 năm 2022

Cầu cho những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ 

Ý cầu nguyện tháng 07 năm 2022

Cầu cho người cao tuổi

Ý cầu nguyện tháng 06 năm 2022

Cầu cho các gia đình

Ý cầu nguyện tháng 05 năm 2022

Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ 

Ý cầu nguyện tháng 04 năm 2022

Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Ý cầu nguyện tháng 03 năm 2022

Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học

Ý cầu nguyện tháng 02 năm 2022

Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến

Ý cầu nguyện tháng 01 năm 2022

Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại

Ý cầu nguyện tháng 4 năm 2021

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho toàn thế giới – Cầu cho những quyền cơ bản của con người :

Ý cầu nguyện tháng 3 năm 2021

Cầu cho việc rao giảng Tin mừng – Bí tích Hòa Giải :

Ý cầu nguyện tháng 2 năm 2021

Cầu nguyện cho toàn thế giới – Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành:

Ý cầu nguyện tháng 1 năm 2021

Cầu cho việc rao giảng Tin mừng – Cầu cho tình liên đới con người:

Lịch Công Giáo | Phụng vụ năm C (2021-2022) | Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình | Lịch Công Giáo | Phụng vụ năm C 2021-2022

Ý cầu nguyện tháng 12 năm 2020

Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng – cầu cho việc thăng tiến đời sống cầu nguyện: