Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Lịch Phụng Vụ - Giáo phận Thái Bình : Năm Phụng Vụ A _ 2019-2020

Văn phòng Toà Giám Mục Thái Bình giới thiệu Lịch Công Giáo - Phụng Vụ Năm A _ 2019-2020 _ Giáo phận Thái Bình.

 

 

Hướng dẫn

  • Quý vị mở trên smartphone/tablet, xin nhấn hình bìa lịch phía trên, sau đó di chuyển tới Mục lục và chọn tháng/mùa/mục cần tìm.

  • Quý vị mở trên laptop/desktop, xin trượt khung hình phía dưới, sau đó di chuyển tới Mục lục và chọn tháng/mùa/mục cần tìm; hoặc quý vị có thể nhấn hình bìa lịch phía trên để xem toàn màn hình.

Chia sẻ: