Chia sẻ: 
01/08/2022 20:38

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert

 

Lưu ý: Nếu Quý vị nhận được ơn lành do lời chuyển cầu của Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, xin vui lòng báo cho Văn phòng thu thập chứng từ được thiết đặt tại Nhà truyền thống Trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, số 6 Bis, Tôn Đức Thắng, quận I, TPHCM, hoặc qua số điện thoại: 0901.419.620, và email: lambertvn1624@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

https://hdgmvietnam.com

 

Chia sẻ: