Chia sẻ: 
06/06/2023 08:24

Khóa Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình năm 2023

Thông báo: Khóa Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Đa-Minh Thái Bình năm nay được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, với chủ đề: "CÙNG BƯỚC THEO THẦY GIÊ-SU".

Tải file thư ngỏ

Nguồn: https://dongnudaminhthaibinh.net/

BTTGPTB

Chia sẻ: