Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Khai mạc Khóa Thường huấn linh mục trẻ Giáo phận Thái Bình

WGPTB - Sáng thứ Hai, ngày 20.08.2018 tại Nhà chung Giáo phận Thái Bình đã diễn ra buổi khai mạc khóa thường huấn dành cho linh mục trẻ của Giáo phận. Trong ngày gặp gỡ này có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, quý Cha trong ban thường huấn cùng các linh mục trẻ, các thầy phó tế và quý thầy mãn trường về tham dự.

Giáo phận Thái Bình

“Trưởng thành trong nhân bản, hiệp thông trong đời sống và sứ vụ linh mục hôm nay” là chủ đề của tuần Thường huấn 2018 dành cho các linh mục trẻ Giáo phận Thái Bình, kéo dài từ sáng thứ Hai 20/8 đến sáng thứ Sáu 24/08 tại Nhà Chung Giáo phận Thái Bình. Trong suốt những ngày diễn ra khóa thường huấn, các linh mục đã chịu chức từ năm 2007 đến nay sẽ cùng với các thầy phó tế, các thầy chủng sinh đã mãn trường trau dồi những kiến thức qua việc học hỏi những kinh nghiệm hết sức quý báu nơi Đức cha, quý cha trong ban giảng huấn. Điều này cũng thể hiện cách rõ nét Tông huấn Pastores Dabo Vobis về vấn đề đào tạo các linh mục mà Cha Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức nhắc tới trong bài phát biểu chào mừng Đức cha, quý cha trong buổi lễ khai mạc: “Việc đào tạo trường kỳ dành cho các linh mục chẳng những là một điều kiện cần thiết, nhưng còn là phương thế tất yếu thường xuyên khơi lại cảm xúc về sứ vụ truyền giáo và để bảo đảm cho sứ vụ truyền giáo được thực hiện một cách trung thành và quảng đại” (PDV 70).

Giáo phận Thái Bình

Trong buổi lễ khai giảng khóa thường huấn các linh mục trẻ, Đức Cha Phêrô đã nhắn nhủ các Linh mục rằng việc đào tạo linh mục là mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội không chỉ thời gian theo học tại Đại Chủng Viện, vì sau giai đoạn đào tạo căn bản tại Chủng viện, người chủng sinh xem như đã đủ hành trang cần thiết để được sai đi, nhưng việc đào tạo không phải đã chấm dứt, mà cần được nối dài luôn mãi trong suốt cuộc đời linh mục được gọi là thường huấn hàng năm cho các linh mục, công việc này nhằm mục đích giúp các linh mục học hỏi, đào sâu và cập nhật những kiến thức qua những những tài liệu của Giáo hội cũng như những vấn đề mà Giáo hội đối diện trong xã hội hôm nay. Đây cũng là ý niệm mà Đức cha Phêrô nhắc tới trong phần chia sẻ Lời Chúa thánh lễ khai mạc sáng hôm nay lúc 10h30 tại Nhà Nguyện của Nhà Chung. Đức cha Phêrô đã mời gọi quý cha, quý thầy tham gia khóa thường huấn hãy thân thưa với Chúa như chàng thanh niên đã nói trong Tin Mừng mà quý cha được lắng nghe trong thánh lễ: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" (Mt 19,16). Theo như lời Đức cha, đây là một lời tự vấn dành cho giám mục, linh mục về đời sống, về ơn gọi nên thánh, để được hưởng sự sống đời đời. Để có thể tìm ra câu trả lời, Đức cha đã mời gọi quý đấng bậc cùng soi chiếu vào lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, để lắng nghe tiếng Chúa nói, tìm câu trả lời nơi anh chị em giáo dân và tìm nơi chính bản thân của mình từ đó dẫn tới một hành động liên lỉ để có thể đạt tới hạnh phúc nước trời. Đức cha cũng chỉ ra tài sản mà quý cha cần bán đi cho người nghèo, người đang đói khát ơn cứu độ không phải là của cải vật chất nhưng là sự hy sinh sức lực, tài trí và cái tôi của mỗi người để đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người theo sứ mạng của Đức Giêsu Kitô đã ủy thác nơi các linh mục. 

Giáo phận Thái Bình

Buổi chiều cùng ngày, quý cha trong giáo phận, quý thầy phó thế và các thầy mãn trường đã được lắng nghe những lời chia sẻ từ phía cha Micae Phaolo Trần Minh Huy, PSS với nội dung thuyết trình xoay quanh vấn đề trưởng thành nhân bản của người linh mục Chúa Kitô ngày nay. Quý cha cũng đã có những giờ thảo luận theo tổ vào buổi tối với những đề xuất của cha giảng huấn đưa ra. Khóa thường huấn các linh mục Giáo phận Thái Bình sẽ kết thúc vào 24.08.2018.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Xem thêm hình ảnh

Aug. Phạm Hướng

 

Chia sẻ: