Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Hoạt cảnh - Diễn nguyện Giáng Sinh

WGPTB - Trân trọng giới thiệu với quý vị độc giả Sưu tập Hoạt cảnh - Đêm Diễn nguyện Giáng Sinh của Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên. Ban Biên tập đính kèm các files Audio.mp3 để quý vị có thể nghe hoặc tải xuống theo nhu cầu của quý vị.

 

ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH 2020

 

ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH 2019

 

ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH 2018

 

ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH 2017

 

ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH 2016

 

ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH 2015

 

BBT chân thành tri ân Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên đã gửi sưu tập cho chúng con.

BBT WGPTB

Chia sẻ: