Hiệp Thông

Cáo Phó: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tuỵ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, gia đình chúng con xin được kính báo: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tụy - Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Hà Thị Mai, OP., sinh ngày 20 tháng 3 năm 1945, tại Giáo xứ Hà Xá, Giáo phận Thái Bình (đội 4, thôn Hà Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 30, ngày 01 tháng 9 năm 2023; hưởng thọ 78 tuổi.Cáo phó: Ông Cố Giu-se Nguyễn Văn Tôn

Trong niềm tin vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Ki-tô, gia đình tang quyến chúng con xin được trân trọng thông báo: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Tôn, là thân phụ linh mục  Giu-se Nguyễn Văn Vương, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1945, tại Giáo xứ Hoàng Hạ, Tổng Giáo phận Hà Nội đã được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 02g05, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (tức ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão), hưởng thọ 79 tuổi.

Cáo phó: Cụ cố Phê-rô Vê-rô-na Trần An Cảnh

Trong niềm tin vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Ki-tô, gia đình tang quyến chúng con xin được trân trọng thông báo: Cụ cố Phê-rô Vê-rô-na Trần An Cảnh, là thân phụ linh mục  Phê-rô Vê-rô-na Trần Văn Cẩm, sinh năm 1942, tại Giáo xứ Nam Thái, Giáo phận Thái Bình đã được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 22g55, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (tức ngày 04 tháng 4 năm Quý Mão), hưởng thọ 82 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Phê-rô Vê-rô-na Trần Huy Liệu

Ông cố Phê-rô Vê-rô-na Trần Huy Liệu, thân phụ của Sơ Ca-ta-ri-na Trần Thị Luyên, thuộc dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, sinh ngày 10 tháng 02 năm 1958, tại Giáo xứ Nam Thái, Giáo phận Thái Bình (thôn Nam Trại, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi ra khỏi đời này lúc 13 giờ 40, ngày 22 tháng 5 năm 2023; hưởng thọ 66 tuổi.

4 bộ bài hát dâng hoa của linh mục nhạc sĩ Nam Phương và đức ông Hier.Nguyễn Phúc Hạnh

Được sự cho phép của các tác giả, BTTGPTB xin trân trọng giới thiệu 4 bộ bài hát dâng hoa của linh mục nhạc sĩ Nam Phương và đức ông Hier. Nguyễn Phúc Hạnh mới được tổng hợp lại, để cộng đoàn tùy nghi sử dụng.

ĐCV Thánh Tâm Thái Bình: Thư mời tham dự ngày Lễ Chúa Chiên Lành và Cầu nguyện cho ơn gọi

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành, Giáo Hội dành để cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Được Đức Cha Giáo Phận hướng dẫn và cho phép, Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình chúng con sẽ tổ chức ngày gặp mặt cách đặc biệt dành cho các em lễ sinh, các em có ý hướng tìm hiểu ơn gọi linh mục và các em dự tu, trong toàn Giáo Phận Thái Bình, từ 07h00’ đến 16h00’, Chúa Nhật, ngày 30/4/2023, tại Tòa Giám Mục Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, T.P. Thái Bình.

Chương trình Lễ Truyền Dầu năm 2023 tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình

Lễ Truyền Dầu năm 2023 sẽ được cử hành vào 08g00, thứ Năm, ngày 06.4.2023, tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình. Dưới đây là Chương trình. Xin kính mời cộng đoàn dân Chúa hiệp thông.

Cáo phó: Ông cố Augustino Trần Danh Tuyên

Ông cố Augustino Trần Danh Tuyên, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1934 tại Giáo xứ Trung Đồng, Giáo phận Thái Bình (thôn Trung Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi ra khỏi đời này hồi 21 giờ 05 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 07 tháng 02 năm Quý Mão); hưởng thọ 90 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Augustinô Phạm Văn Tống

Ông cố Augustinô Phạm Văn Tống (Thân phụ cha Augustinô Phạm Văn Bôn – Dòng Biển Đức), sinh năm 1933 tại Giáo xứ Văn Lăng, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi về hồi 13 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 02 tháng 02 năm Quý Mão) tại Giáo xứ Văn Lăng, Giáo phận Thái Bình; hưởng thọ 90 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Mưu

Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Mưu, thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị An (dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, cộng đoàn Cổ Việt – Thái Bình), sinh năm 1952, thuộc Giáo họ Tri Lai, Giáo xứ Nghĩa Chính, Giáo Phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế vào hồi 01g00, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 21 tháng 2 năm Quý Mão), tại giáo họ Tri Lai, Giáo xứ Nghĩa Chínhhưởng thọ 71 tuổi.

Thư mục vụ mùa Chay 2023 của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình

Với tất cả tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ; hòa với tâm tình quý mến trong sự « hiệp thông và yêu thương », tôi xin gửi đến mọi thành phần dân Chúa những tâm tình và lưu tâm mục vụ cho giáo phận.

Cáo phó: Ông cố An-rê Phan Ánh Hồng

Ông cố  An-rê Phan Ánh Hồng (thân phụ cha Giu-se Ma-ri-a Phan Xuân Hào, CRM.), sinh ngày 15 tháng 8 năm 1933, tại Giáo xứ Phúc Lai, Giáo phận Phát Diệm, đã được Chúa gọi về hồi 03 giờ 15 phút, thứ Sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2023 (29 Tết năm Nhâm Dần) tại Giáo họ Trị Sở, Giáo xứ Phúc Lai, (thôn Chàng, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình); hưởng thọ 90 tuổi. 

Cáo phó: Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP. - Dòng Nữ Đa-minh Thái Bình

Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP., sinh năm 1937, tại Giáo xứ Trại Gạo, Giáo phận Thái Bình (xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 18g15, thứ Bảy, ngày 14.01.2023; hưởng thọ 86 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng

Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng (thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Hoa, Op., Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh ngày 01.6.1945, tại Giáo họ Tràng Xa, Giáo xứ Khoan Vỹ, Tổng Giáo phận Hà Nội, đã được Chúa gọi ra khỏi đời này vào lúc 22g15, ngày 04.01.2023; hưởng thọ 69 tuổi.

Ban Mục vụ Giáo lý GPTB: THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Thi kết thúc Học kỳ I Giáo lý – Năm học 2022-2023

Ban Mục vụ Giáo lý GPTB: THÔNG BÁO V/v: Tổ chức Thi kết thúc Học kỳ I Giáo lý – Năm học 2022-2023

[Trailer] Lễ Tấn Phong Giám Mục - Đức Cha Đa-minh Đặng Văn Cầu

Thánh lễ Tấn phong Giám mục cho Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu do Đức Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình Phê-rô Nguyễn Văn Đệ chủ phong sẽ được cử hành vào 07g30, ngày 31.12.2022, tại Quảng trường Tòa Giám mục Thái Bình. Trước đó, vào 17g30, ngày 30.12.2022, tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình sẽ diễn ra Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Tân Giám mục Đa-minh. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục Đa-minh Đặng Văn Cầu và cho Giáo phận Thái Bình.