Cáo phó

Cáo phó: Ông cố An-rê Phan Ánh Hồng

Ông cố  An-rê Phan Ánh Hồng (thân phụ cha Giu-se Ma-ri-a Phan Xuân Hào, CRM.), sinh ngày 15 tháng 8 năm 1933, tại Giáo xứ Phúc Lai, Giáo phận Phát Diệm, đã được Chúa gọi về hồi 03 giờ 15 phút, thứ Sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2023 (29 Tết năm Nhâm Dần) tại Giáo họ Trị Sở, Giáo xứ Phúc Lai, (thôn Chàng, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình); hưởng thọ 90 tuổi. Cáo phó: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Liên

Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Liên, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1957 tại Phục Lễ, Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành Đức Tin nơi trần thế lúc 04h10 ngày 30/10/2022 (nhằm ngày 6 tháng 10 năm Nhâm Dần); hưởng thọ: 66 tuổi.

Cáo phó: Cha Phan-xi-cô Ngô Văn Toan

Cha Phanxico Xavie Ngô Văn Toan, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1964 tại Đền Thánh Tử Đạo Đông Phú, Giáo phận Thái Bình (Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 06g00, thứ bẩy, ngày 08/10/2022 (tức ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Dần) tại  Giáo xứ Sa Cát; hưởng dương 58 tuổi, 21 năm linh mục.

Cáo phó: Nữ tu Gio-an-na Phạm Thị Đức, OP.

Nữ tu Gio-an-na Phạm Thị Đức, OP., sinh ngày 25.12.1945, tại Giáo họ Thần Đầu, Giáo xứ Hải Linh, Giáo phận Thái Bình (thôn Minh Thành, xã Thái Tân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 23g15, thứ Tư, ngày 28.9.2022; hưởng thọ 78 tuổi; khấn dòng 29 năm.

Cáo phó: Cha cố Phê-rô Trần Khắc Thi

Cha cố Phê-rô Trần Khắc Thi, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1942 tại Giáo xứ Đông A, Giáo phận Thái Bình (xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 20g45, thứ Năm, ngày 22/9/2022 (tức ngày 27 tháng 8 năm Nhâm Dần); hưởng thọ 81 tuổi, 50 năm linh mục.

Cáo phó: Cha Mác-cô Phạm Văn Quang

Cha Mác-cô Phạm Văn Quang, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1986 tại Giáo họ Phương Trạch, Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch, Giáo phận Thái Bình (thôn Phương Trạch, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về lúc 06g02, thứ Tư ngày 03/08/2022 (tức ngày 06 tháng 07 năm Nhâm Dần) tại Bệnh Viện Thánh Mẫu Seoul, Hàn Quốc; hưởng dương 37 tuổi.

Cáo phó: Cụ cố Philumena Bùi Thị Thay (Cố Trính)

Cụ cố Philumena Bùi Thị Thay (cố Trính) - thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài (Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập), sinh ngày 01.01.1936 tại Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế vào hồi 21g00, ngày 05.8.2022; hưởng thọ 87 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Giu-se Phạm Trung Kính

Ông cố Giu-se Phạm Trung Kính (thân phụ thầy chủng sinh Giu-se Phạm Văn Giáo), sinh ngày 10 tháng 6 năm 1949, tại Giáo xứ Thượng Phúc, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 17g45, ngày 26 tháng 7 năm 2022 (tức ngày 28 tháng 6 năm Nhâm Dần); hưởng thọ 74 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Phan-xi-cô Hoàng Văn Lâm

Ông cố Phan-xi-cô Hoàng Văn Lâm (Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Hoàng Thị Thơ, OP. - Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh ngày 09.02.1953 tại Giáo họ Bảo Long Trong, Giáo xứ Bảo Long, Tổng Giáo phận Hà Nội (Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định), đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế lúc 0g00, ngày 26.7.2022; hưởng thọ 69 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Cơ

Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Cơ (thân phụ Cha Đa-minh Nguyễn Văn Quát) sinh năm 1927 tại Giáo xứ Trung Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã được Chúa gọi về lúc 9g00 ngày 24 tháng 7 năm 2022; hưởng thọ 95 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita Bùi Như Quan

Ông Cố Gioan Baotixita Bùi Như Quan (thân phụ cha JB. Bùi Như Xành và cha JB. Bùi Như Cao), sinh ngày 01/01/1949 tại Cam Đông, Thuỵ Liên, Thái Thuỵ, Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế lúc 19h55, ngày 13/6/2022 (nhằm ngày 15 tháng 5 năm Nhâm Dần); hưởng thọ 74 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Vinh-sơn Nguyễn Văn Lộc

Ông cố Vinh-sơn Nguyễn Văn Lộc - thân phụ thầy phó tế Vinh-sơn Nguyễn Văn Lãng - sinh ngày 06 tháng 8 năm 1960 tại Thượng Điền, Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình đã ra khỏi đời này lúc 03 giờ 00 ngày 14 tháng 5 năm 2022; hưởng thọ 63 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Giu-se Tạ Văn Quang

Ông cố Giu-se Tạ Văn Quang sinh ngày 23 tháng 5 năm 1954 tại Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam đã được Chúa gọi về lúc 11g30, ngày 09 tháng 5 năm 2022 (tức ngày 09 tháng 4 năm Nhâm Dần); hưởng thọ 68 tuổi.

 

Cáo phó: Ông cố Vinh-sơn Lưu Hữu Thuyên

Ông cố Vinh-sơn Lưu Hữu Thuyên, thân phụ nữ tu Ma-ri-a Lưu Thị Quyên (Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập), sinh năm 1944 tại Giáo họ Thân Thượng – Giáo xứ Cao Mộc (Thôn Thân Thượng, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế vào lúc 06 giờ 20, ngày 10 tháng 04 năm 2022 (nhằm ngày 10 tháng 03 năm Nhâm Dần); hưởng thọ : 78 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Augustino Trần Thế Phương

Ông cố Augustino Trần Thế Phương, thân phụ cha Augustino Trần Thế Nhận, sinh năm 1940 tại Giáo xứ Văn Lăng - Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ 50, ngày 14 tháng 3 năm 2022; hưởng thọ 82 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Vũ Thị Lý

Bà cố Ma-ri-a Vũ Thị Lý, thân mẫu nữ tu Ma-ri-a Dương Thị Nhung, OP. (Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh năm 1943 tại Gx. Phú Hữu, TGP. Hà Nội, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế lúc 12 giờ 00, ngày 05 tháng 0 năm 2022; hưởng thọ 80 tuổi.