Cáo phó

Cáo Phó: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tuỵ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, gia đình chúng con xin được kính báo: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tụy - Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Hà Thị Mai, OP., sinh ngày 20 tháng 3 năm 1945, tại Giáo xứ Hà Xá, Giáo phận Thái Bình (đội 4, thôn Hà Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 30, ngày 01 tháng 9 năm 2023; hưởng thọ 78 tuổi.Cáo phó: Ông Cố Giu-se Nguyễn Văn Tôn

Trong niềm tin vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Ki-tô, gia đình tang quyến chúng con xin được trân trọng thông báo: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Tôn, là thân phụ linh mục  Giu-se Nguyễn Văn Vương, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1945, tại Giáo xứ Hoàng Hạ, Tổng Giáo phận Hà Nội đã được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 02g05, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (tức ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão), hưởng thọ 79 tuổi.

Cáo phó: Cụ cố Phê-rô Vê-rô-na Trần An Cảnh

Trong niềm tin vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Ki-tô, gia đình tang quyến chúng con xin được trân trọng thông báo: Cụ cố Phê-rô Vê-rô-na Trần An Cảnh, là thân phụ linh mục  Phê-rô Vê-rô-na Trần Văn Cẩm, sinh năm 1942, tại Giáo xứ Nam Thái, Giáo phận Thái Bình đã được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 22g55, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (tức ngày 04 tháng 4 năm Quý Mão), hưởng thọ 82 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Phê-rô Vê-rô-na Trần Huy Liệu

Ông cố Phê-rô Vê-rô-na Trần Huy Liệu, thân phụ của Sơ Ca-ta-ri-na Trần Thị Luyên, thuộc dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, sinh ngày 10 tháng 02 năm 1958, tại Giáo xứ Nam Thái, Giáo phận Thái Bình (thôn Nam Trại, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi ra khỏi đời này lúc 13 giờ 40, ngày 22 tháng 5 năm 2023; hưởng thọ 66 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Augustino Trần Danh Tuyên

Ông cố Augustino Trần Danh Tuyên, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1934 tại Giáo xứ Trung Đồng, Giáo phận Thái Bình (thôn Trung Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi ra khỏi đời này hồi 21 giờ 05 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 07 tháng 02 năm Quý Mão); hưởng thọ 90 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Augustinô Phạm Văn Tống

Ông cố Augustinô Phạm Văn Tống (Thân phụ cha Augustinô Phạm Văn Bôn – Dòng Biển Đức), sinh năm 1933 tại Giáo xứ Văn Lăng, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi về hồi 13 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 02 tháng 02 năm Quý Mão) tại Giáo xứ Văn Lăng, Giáo phận Thái Bình; hưởng thọ 90 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Mưu

Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Mưu, thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị An (dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, cộng đoàn Cổ Việt – Thái Bình), sinh năm 1952, thuộc Giáo họ Tri Lai, Giáo xứ Nghĩa Chính, Giáo Phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế vào hồi 01g00, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 21 tháng 2 năm Quý Mão), tại giáo họ Tri Lai, Giáo xứ Nghĩa Chínhhưởng thọ 71 tuổi.

Cáo phó: Ông cố An-rê Phan Ánh Hồng

Ông cố  An-rê Phan Ánh Hồng (thân phụ cha Giu-se Ma-ri-a Phan Xuân Hào, CRM.), sinh ngày 15 tháng 8 năm 1933, tại Giáo xứ Phúc Lai, Giáo phận Phát Diệm, đã được Chúa gọi về hồi 03 giờ 15 phút, thứ Sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2023 (29 Tết năm Nhâm Dần) tại Giáo họ Trị Sở, Giáo xứ Phúc Lai, (thôn Chàng, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình); hưởng thọ 90 tuổi. 

Cáo phó: Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP. - Dòng Nữ Đa-minh Thái Bình

Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP., sinh năm 1937, tại Giáo xứ Trại Gạo, Giáo phận Thái Bình (xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 18g15, thứ Bảy, ngày 14.01.2023; hưởng thọ 86 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng

Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng (thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Hoa, Op., Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh ngày 01.6.1945, tại Giáo họ Tràng Xa, Giáo xứ Khoan Vỹ, Tổng Giáo phận Hà Nội, đã được Chúa gọi ra khỏi đời này vào lúc 22g15, ngày 04.01.2023; hưởng thọ 69 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Xuân

Bà cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Xuân (thân mẫu thầy Gio-an Bùi Trọng Đại - Tũ sĩ dòng Tiểu Đệ Thừa Sai) sinh năm 1943, tại Giáo họ Phù Sa, Giáo xứ Lương Đống, Giáo phận Thái Bình (Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình), trú quán: Tổ 9, P. Hoàng Diệu . Tp. Thái Bình, thuộc Giáo khu Đa-minh, Giáo xứ Sa Cát, Giáo phận Thái Bình, đã kết thúc hành trình đức tin nơi trần thế vào hồi 01g00, ngày 11/12/2022 (nhằm ngày 18 tháng 11 năm Nhâm Dần); hưởng thọ: 79 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Đa-minh Đặng Văn Hoàn

Ông cố Đa-minh Đặng Văn Hoàn, thân phụ thầy phó tế Đa-minh Đặng Văn Huynh, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1945, tại Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo phận Thái Bình (Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi ra khỏi đời này lúc 06 giờ 30, ngày 20 tháng 11 năm 2022; hưởng thọ 78 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Liên

Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Liên, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1957 tại Phục Lễ, Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành Đức Tin nơi trần thế lúc 04h10 ngày 30/10/2022 (nhằm ngày 6 tháng 10 năm Nhâm Dần); hưởng thọ: 66 tuổi.

Cáo phó: Cha Phan-xi-cô Ngô Văn Toan

Cha Phanxico Xavie Ngô Văn Toan, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1964 tại Đền Thánh Tử Đạo Đông Phú, Giáo phận Thái Bình (Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 06g00, thứ bẩy, ngày 08/10/2022 (tức ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Dần) tại  Giáo xứ Sa Cát; hưởng dương 58 tuổi, 21 năm linh mục.

Cáo phó: Nữ tu Gio-an-na Phạm Thị Đức, OP.

Nữ tu Gio-an-na Phạm Thị Đức, OP., sinh ngày 25.12.1945, tại Giáo họ Thần Đầu, Giáo xứ Hải Linh, Giáo phận Thái Bình (thôn Minh Thành, xã Thái Tân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 23g15, thứ Tư, ngày 28.9.2022; hưởng thọ 78 tuổi; khấn dòng 29 năm.

Cáo phó: Cha cố Phê-rô Trần Khắc Thi

Cha cố Phê-rô Trần Khắc Thi, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1942 tại Giáo xứ Đông A, Giáo phận Thái Bình (xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 20g45, thứ Năm, ngày 22/9/2022 (tức ngày 27 tháng 8 năm Nhâm Dần); hưởng thọ 81 tuổi, 50 năm linh mục.