Chia sẻ: 
14/06/2021 09:33

Gx. Bạch Long: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ

Hồi 15 giờ chiều ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại thánh đường giáo xứ Bạch Long, giáo hạt Bắc Tiền Hải, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận sứ vụ của cha Giu-se Phạm Công Dũng, do cha Tổng Đại diện, kiêm Hạt trưởng hạt Thành Phố F.Ass Nguyễn Tiến Tám, chủ sự.

 Một số hình ảnh trong nghi thức nhận xứ của cha Giu-se Phạm Công Dũng

CTV K. Hoàn

 

Chia sẻ: