Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Giới thiệu Caritas Giáo phận Thái Bình

Văn phòng Caritas Giáo phận Thái Bình:

Giáo phận Thái Bình

I. GIỚI THIỆU VỀ CARITAS

1. Caritas là gì?

Theo nguyên ngữ Latinh, từ Caritas có nghĩa là bác ái, là tình yêu bao la, là tình thương quảng đại hay hoạt động từ thiện. Việc liên đới với người nghèo và dấn thân phục vụ họ theo giáo huấn và gương sống của Đức Giêsu là một đòi hỏi của bác ái Kitô giáo, đồng thời là sứ mệnh căn bản của Giáo Hội.

2. Caritas Việt Nam

Caritas Việt Nam được thành lập từ năm 1965, do Đức Cha Phêrô Phạm Ngọc Chi làm chủ tịch. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử Caritas VN phải ngưng hoạt động vào năm 1976. Phải mật gần 30 năm sau – ngày 19/9/2001 Caritas VN mới được tái lập lại với tên gọi UB BAXH và đến ngày 2/7/2008 mới chính thức được nhà nước công nhận và cho phép hoạt động rộng khắp cả nước.

3. Caritas Giáo phận Thái Bình

Caritas Giáo phận Thái Bình được thành lập năm 2010 (gọi tắt là Caritas Thái Bình) với khẩu hiệu PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG, là một đơn vị hoạt động độc lập trong hệ thống Caritas các Giáo phận trực thuộc Caritas Việt Nam.

Caritas Thái Bình quy tụ mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ các dòng tu, các hội đoàn, cá nhân thuộc các giáo xứ trong Giáo phận, ngoài ra còn có các tình nguyện viên không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo, trực thuộc hoặc đang hoạt động trong Giáo phận Thái Bình.

Caritas Thái Bình hướng đến việc phục vụ và thănh tiến con người toàn diện, nên đã nhận Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta làm đấng bảo trợ, và tổ chức lễ mừng kính Ngài vào ngày 5 tháng 9 theo lịch Giáo hội. Đồng thời, ngày này cũng được chọn làm ngày đại hội Caritas Giáo phận.

4. Cơ cấu tổ chức (làm theo sơ đồ)

 • Đức Cha Phêrô – Cố vấn
 •  Giám đốc: Lm. Gioan Chu Văn Yên
 •  Phó Giám đốc: Lm. Micae Nguyễn Văn Đô
 •  Văn phòng: Nt. Maria Ripsimina Bùi Thị Liễu
 •  Chuyên Trách Ban Khuyết Tật: Nt. Maria Phạm Thị Dung
 • Chuyên trách Ban HIV: Chị: Maria Đặng Thị Nụ
 •  Chuyên trách Ban BVSS: Chị: Maria Vũ Thị Thủy
 •  Phục vụ người phong cùi: Nt. Maria Anrê Dũng Lạc Trần Thị Hòa
 •  Quý CTV: Nt. Maria Hà Thị Huyền, Nt. Maria Giuse Lưu Thị Thơm, Nt. Maria
 • Nguyễn Thị Vân,Nt. Anna Nguyễn Thị Thủy, Nt. Maria Nguyễn Thị Na, Maria
 • Mai Phương Linh, Vinhsơn Phạm Văn Sơn, Vinhsơn Phạm Văn Tùng, Điệp Thị Thuỷ...

5. Các hoạt động chính
      1. Hỗ trợ người nghèo
      2. Bảo vệ sự sống
      3. Hỗ trợ người Khuyết tật - Phong
     4. Hỗ trợ thiên tai và môi trường
     5. Khuyến học
     6. Hỗ trợ người HIV/ AIDS

II. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐỨC GIÁM MỤC

(Cố vấn)

↕️ 

BAN GIÁM ĐỐC CARITAS

(1 Giám Đốc + 1 Phó Giám Đốc)

↕️ 

VĂN PHÒNG CARITAS

(Thư ký + Thủ Quỹ + Kế Toán + Cán Bộ dự án )

↕️ 

CARITAS CÁC GIÁO HẠT

↕️ 

CARITAS CÁC GIÁO XỨ

 

III. NHÂN SỰ

 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LIÊN HỆ
Lm. Gioan Chu Văn Yên Giám đốc

0902238827

gioanyen@gmail.com

Lm. Micae Nguyễn Văn Đô Phó giám đốc

0972794817

thanhdo272@gmail.com

Nt: M. Ripsimina Bùi Thị Liễu Văn phòng

0946548738

buithilieufmsr@gmail.com

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Phước Linh hướng Ban BVSS

0962557462

phuocphero@yahoo.com

Maria Vũ Thị Thủy Chuyên trách Ban BVSS

0967272964

baovesusongsc.tb@gmail.com

Lm. Savio Lại Văn Sử Linh hướng Ban HIV 0962859060
Maria Đặng Thị Nụ Chuyên trách Ban HIV

0346777226

nutamxuan32@gmail.com

Maria Mai Phương Linh

Điệp Thị Thuỷ

Vinhsơn Phạm Văn Sơn

Vinhsơn Phạm Văn Tùng

CTV Ban HIV

0904014258

0974063651

0353379260

0332477806

Nt. Maria Phạm Thị Dung

Nt. Anna Nguyễn Thị Thủy

Nt. Maria Nguyễn Thị Na

Nt. Maria Phạm Thị Hiên

Nt. Maria Nguyễn Thị Vân

Chuyên trách Ban Khuyết tật

CTV Ban Khuyết tật

CTV Ban Khuyết tật

CTV Ban Khuyết tật

CTV Ban Khuyết tật

0384264406

dungmtg82@gmail.com

0352122373

0963825277

0986488231

0383465901

 

 

Địa chỉ liên hệ: VP. BAXH Caritas Thái Bình 

Email: caritastb@gmail.com

Điện thoại: 02273642636 Hoặc 0972794817; 0902238827

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Văn phòng Caritas Gp Thái Bình

 

Chia sẻ: