Chia sẻ: 
10/11/2022 10:37

Giờ huấn đức của Đức cha Phê-rô cho các thầy chủng sinh ĐVC Thánh Tâm Thái Bình

Chiều tối ngày 09 tháng 11 năm 2022, Đức Cha Phê-rô, Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã có giờ huấn đức cho quý thầy chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tại phòng hội Nhà chung.

Trong giờ huấn đức hôm nay, khởi đi từ câu nói: “Hãy nhớ đến tôi”, Đức cha hướng tâm tình của quý thầy về tháng 11 này, tháng cầu nguyện cho những người đã qua đời.

Trước hết, Đức cha nói về nguyên tắc của tu đức và việc ứng dụng các nguyên tắc đó. Cụ thể, Đức cha đã chia sẻ với quý thầy về chính nguyên tắc của Ngài: “Thường xuyên suy ngẫm về cái chết”. Chính ý tưởng này giúp Ngài giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống cũng như trong công việc. Ngài khuyên các chủng sinh: “Hãy đặt giả thiết đêm nay Chúa gọi về, thì mình sẽ xử sự sao đây? Chắc chắn, mỗi người sẽ phải nỗ lực cống hiến, nỗ lực quảng đại, để rồi sẽ cố gắng sống tốt hơn và ăn năn hối cải hơn”.

Tiếp đến, Đức cha chia sẻ với quý thầy về một chân lý: “Sớm muộn gì chúng ta cũng ra khỏi đời này”. Nếu giả sử có linh hồn người đã chết hiện về và nói với chúng ta, chắc chắn linh hồn đó sẽ nói:  Hãy cố gắng xem lại đời sống để sống hay hơn, tốt hơn và đừng quên mình là thánh. Thật vậy, đặc ân mà Chúa ban cho mỗi người đó là ơn làm con cái Chúa. Đã là con cái Chúa thì phải sống như các thánh vì Chúa là Đấng Thánh. Tất cả mọi người cần phải sống xứng đáng với ơn cao quý này. Mọi người đều là con một cha, nên hết thảy mọi người đều là anh em ruột thịt của nhau. Đã là anh em ruột thịt thì cần phải dừng lại để nhớ đến nhau, nhất là những người anh em đã về với Chúa trước và đang trông chờ vào Lòng Thương Xót của Chúa, qua sự cộng tác của những người trên dương thế bằng lời cầu nguyện, bằng các việc lành. Nhớ là một động cơ khởi đầu quan trọng để rồi sẽ làm được gì đó cho người mình nhớ.

Phần cuối của bài chia sẻ, Đức cha một lần nữa nhấn mạnh đến Lòng Thương Xót của Chúa dành cho hết mọi người. Chúa cần mỗi người cộng tác với ơn này. Và, mỗi người chủng sinh cần ý thức mình là dụng cụ trung chuyển Lòng Thương Xót của Chúa cho các linh hồn, cần ý thức rằng ơn gọi của mình là cộng tác với ơn cứu độ của Chúa.

Sau cùng, Đức cha mời gọi tất cả anh em chủng sinh, tu sinh cầu nguyện bằng chính việc làm cụ thể, bằng việc tham gia cộng tác trong các sự kiện quan trọng của Giáo phận diễn ra trong thánh 12 tới. Đặc biệt là tham gia hưởng ứng và tập nhìn thấy Chúa nơi những người khuyết tật vào ngày Đại hội Khuyết tật sẽ diễn ra vào ngày 10-11/12/2022, tại Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót – An Lạc.

BTTĐCV

Chia sẻ: