Chia sẻ: 
05/10/2022 08:08

Giáo Xứ Thủ Chính: Thánh Lễ Tạ Ơn Ra Mắt Xứ Đoàn Tntt Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

Được sự quan tâm, lo liệu của cha Giu-se Trần Ngọc Phương, MF và nhờ sự hướng dẫn, huấn luyện của quý thầy, quý trưởng trong Hiệp đoàn Đa-minh Xuyên Giáo Hạt Nam Tiền Hải, 150 đoàn sinh của Xứ đoàn TNTT Giáo xứ Thủ Chính đã được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để ghi tên mình vào đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam.

Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn TNTT Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su được diễn ra vào ngày lễ kính thánh Tê-rê-sa Hài Đồng, tức ngày 01.10.2022, tại ngôi thánh đường Giáo xứ Thủ Chính, trước sự hiện diện của cha Giu-se Nguyễn Văn Tuyên – Tuyên úy Liên đoàn TNTT Giu-se Nguyễn Duy Khang, Cha Giu-se Trần Ngọc Phương, MF – Tuyên úy Xứ đoàn TNTT Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, quý thầy, quý trưởng trong Hiệp Đoàn Đa-minh Xuyên cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.

Nghi thức ra mắt Xứ đoàn được bắt đầu bằng việc công bố và trình diện các đoàn sinh. Kế đến là các nghi thức làm phép cờ xứ đoàn và khăn quàng, nghi thức ra mắt và tuyên hứa của Ban Điều hành Xứ đoàn, nghi thức trao quyền cho đội trưởng, nghi thức thẩm định đoàn sinh và cuối cùng là nghi thức chào cờ. Sau khi kết thúc các nghi thức ra mắt Xứ đoàn, cộng đoàn hiện diện sốt sáng bước vào Thánh lễ cầu nguyện cho Xứ đoàn.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Tuyên úy Liên đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của TNTT. Cha kêu gọi mọi thành phần trong Giáo xứ cộng tác giúp đỡ các em thiếu nhi để phong trào TNTT trong Giáo xứ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai và góp phần đẩy mạnh phong trào TNTT trong Giáo phận.

Sau bài chia sẻ, cha Tuyên úy Liên đoàn cùng tất cả các bạn đoàn sinh bước vào nghi thức Tuyên hứa. Trong nghi thức này, 150 bạn đã nói lên mong muốn và khao khát tham gia phong trào TNTT trong xứ đoàn TNTT Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Giáo xứ Thủ Chính.

Tuy nhiên, thánh lễ Ra mắt và Tuyên hứa dẫu có được tổ chức một cách long trọng, nhưng cũng chỉ là bước khởi đầu cho sứ mạng dấn thân phục vụ sau này. Đúng như lời một bạn đại diện cho xứ đoàn đã nói lên trong bài cám ơn: “Cầu nguyện – Rước Lễ – Hy Sinh – Làm Tông Đồ là câu khẩu hiệu rất dễ thuộc, dễ nhớ, nhưng đó lại là cả một hành trình khó khăn khi thực hiện.” Chính vì vậy, ngoài sự nỗ lực bản thân, các em cũng còn rất cần đến sự cộng tác và nâng đỡ của các bậc phụ huynh cũng như lời cầu nguyện của tất cả mọi người.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, Trưởng xứ đoàn đại diện cho Xứ đoàn TNTT Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su nói lên tâm tình biết ơn cha Tuyên úy Liên đoàn, cha Tuyên úy Xứ đoàn, thầy Phó tế, Hội đồng Giáo xứ, cùng tất cả các ban ngành đã giúp đỡ để các em có được thánh lễ ra mắt trang nghiêm sốt sắng. Sau lời cảm ơn là phần tặng hoa chúc mừng Tân Xứ đoàn của BĐH Hiệp đoàn và các xứ đoàn trong và ngoài Giáo hạt Nam Tiền Hải.

Kết thúc thánh lễ, cha xứ Giu-se đã gửi tới các em lời chúc mừng vì sứ vụ mới mà mỗi em được mang trong mình kể từ hôm nay. Cha cũng gửi tới quý phụ huynh lời cám ơn vì đã hết lòng cùng Giáo xứ lo lắng sắp xếp cho ngày lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp.

Tạ ơn Chúa đã thương ban cho Thánh lễ tạ ơn cùng nghi thức thành lập và ra mắt của Xứ đoàn được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể thương chúc lành cho Xứ đoàn ngày càng thăng tiến tốt đẹp trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài.

Xem hình

Bài viết – Hình ảnh: BTT Hiệp Đoàn Đaminh Xuyên

Giáo Hạt Nam Tiền Hải

Chia sẻ: