Chia sẻ: 
14/06/2021 09:30

Giáo xứ Lai Ổn

I - VỊ TRÍ Lai Ổn tọa lạc tại xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 30 km về hướng Đông Bắc.

Năm thành lập: 1659
Bổn mạng: Sinh Nhật Đức Mẹ
Số giáo dân khoảng 1.019
Linh mục chính xứ: Giuse Trần Văn Thực
Địa chỉ: Nhà thờ Lai Ổn, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

 II - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lai Ổn trước đây còn gọi là Kẻ Ổn, thuộc tổng Tiến Bá, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Khoảng nửa đầu thế kỷ XVII, người dân Lai Ổn được một thừa sai dòng Tên từ Kẻ Bái đến giảng đạo.
Năm 1645, Kẻ Bái thành giáo xứ thì Lai Ổn là một giáo họ thuộc xứ Kẻ Bái. Khi Lai Ổn đã có nhiều tín hữu và nền móng Đức tin đã vững vàng, các thừa sai Dòng Tên rời trụ sở truyền giáo từ Kẻ Bái đến Lai Ổn để tiếp tục mở rộng cánh đồng truyền giáo.
Năm 1659, Lai Ổn trở thành giáo xứ và nhận lễ Sinh Nhật Đức Mẹ làm lễ quan thầy.
Khi các thừa sai dòng Tên vâng lệnh Toà Thánh rời Việt Nam, các thừa sai dòng thánh Augustinô tiếp tục công cuộc truyền giáo tại Lai Ổn. Các thừa sai Đaminh cũng đến góp công sức mở rộng và củng cố miền truyền giáo này. Vì thế có sự tranh chấp vùng Lai Ổn giữa hai Dòng. Ngày 15.5.1757, Thánh bộ Truyền Giáo quyết định trao hẳn vùng Lai Ổn cho các cha dòng Đaminh và gọi các cha dòng Augustinô về Ý.
Các linh mục coi sóc giáo xứ từ ngày thành lập đến nay: cha Trí, cha Diện, cha chính Đăng, cha thánh Gia, cha thánh Liêm, cha thánh Tước, cha Nghiêm, cha Thuận, cha Vĩnh, cha Văn, cha Thanh, cha Thân, cha Huỳnh, cha Vị, cha Cẩm, cha Cần, cha Diễn, cha Năng, cha Quản, cha Thái, cha Đoán, cha Trác, cha Chương, cha Đức, cha Doãn, cha Duệ, cha Dương, cha Mậu, cha Vọng, cha Cận, cha Gioan Baotixita Trịnh Xuân Thu, cha Gioakim Mai Quý Thân, cha Gioan Baotixita Trịnh Xuân Thu, cha Giuse Trần Trọng Hậu, Đức cha Giuse Đinh Bỉnh, cha Phêrô Chanel Nguyễn Kiêm Toàn, cha Giuse Nguyễn Đình Bốn và hiện nay là cha Giuse Trần Văn Thực.
Lai Ổn có 7 đấng tử đạo thời Tự Đức đã được làm hồ sơ án xin phong Chân Phước, góp phần vào Vườn Vạn Tuế Thái Bình trong Giáo Hội Việt Nam.
Giáo xứ Lai Ổn gồm các giáo họ: Đồng Bằng, GiaVọng Lỗ, Cao Nội, Đồng Ấu, Trung Châu, Thủy Cơ và Đaminh.
III - TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Lai Ổn là một giáo xứ có bề dày lịch sử, đời sống đức tin mang đậm dấu ấn của một giáo xứ thuộc địa phận dòng Đaminh. Các đoàn hội cũng như các việc đạo đức bình dân luôn được duy trì và phát triển. Chính vì thế, các phong trào của giáo xứ cũng được thúc đẩy qua hoạt động của các đoàn hội như: Huynh đoàn giáo dân Đaminh, hội Hiền mẫu, hội Gia trưởng, Nghĩa binh Thánh Thể, hội Kèn, Trống, Trắc…
Ngoài ra, giáo xứ còn quan tâm đến đời sống đức tin và văn hóa cho con em trong giáo xứ, mở các lớp giáo lý cho mọi lứa tuổi, các lớp bồi dưỡng văn hóa trong dịp hè. 

Chia sẻ: