Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Giáo xứ Cao Xá lễ khai giảng năm học mới và thăng cấp xứ đoàn.

Chúa nhật 25 thường niên A (ngày 20/09/2020), vào lúc 8 giờ, giáo xứ Cao Xá hân hoan mừng Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý mới và thăng cấp xứ đoàn.

Giáo phận Thái Bình

Hiện diện trong Thánh lễ khai giảng có cha xứ Phê-rô Đinh Văn Hùng, Cha tuyên úy giáo phận - Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, quý sơ, quý đại diện HĐMV giáo xứ, giáo họ, ban Giáo Lý, đại diện ban khuyến học,  quý thầy cô giáo lý viên, các em thiếu nhi và quý cộng đoàn.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Ngay sau nghi thức chào cờ Thánh lễ được bắt đầu, trong bài giảng lễ, cha tuyên úy giáo phận - Giuse Nguyễn Văn Tuyên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc dạy và học giáo lý. Ngài chỉ rõ nhiệm vụ của giáo xứ trong việc dạy giáo lý là trách nhiệm của tất cả mọi người, cách riêng là các em thiếu nhi. Vì vậy, dạy giáo lý và học giáo lý là một sinh hoạt giáo dục mà mỗi phụ huynh và học sinh phải thi hành với trách nhiệm riêng của mình.  Theo đó, mỗi phụ huynh cũng như giáo lý viên giáo xứ được mời gọi cộng tác tích cực

vào công tác giảng dạy giáo lý cho các em học sinh.Ngay sau đó là nghi thức thăng cấp xứ đoàn, với gần 200 đoàn sinh, hứa hẹn một năm học giáo lý mới gặt hái nhiều hoa thơm trái tốt. Tiếp đến Cha xứ Phê-rô đánh một hồi trống báo hiệu năm học mới bắt đầu. Tiếng trống vang rền như thúc giục các Giáo lý viên và các em thiếu nhi bước vào năm học mới với hào khí mạnh mẽ, đầy hy vọng, và tin tưởng vào tình yêu của Đức Kitô.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Kết thúc Thánh Lễ cha xứ và cha tuyên úy cùng trao phần thưởng cho các em có thành tích trong năm học giáo lý 2019-2020, các ngài cùng chụp hình lưu niệm chung với các thầy cô giáo lý viên và các em thiếu nhi.

Giáo phận Thái Bình

BTT-GxCaoXá

Chia sẻ: