Giáo hạt Thái Thụy

Đôi nét về Giáo hạt Thái Thụy

Giáo hạt Thái Thụy nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Thái Bình, gồm huyện Thái Thụy, một phần huyện Quỳnh Phụ và huyện Đông Hưng, phía Bắc giáp Giáo phận Hải Phòng, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp hạt Đông Hưng, phía Nam giáp hạt Kiến Xương và Bắc Tiền Hải.Giáo xứ Danh Giáo

Giáo xứ Danh Giáo nằm sát Biển Đông, cách Tòa Giám mục Thái Bình khoảng 35km về hướng Đông Nam; phía Đông Bắc giáp xứ Bích Du; phía Tây Bắc giáp xứ Hải Linh.

Giáo xứ Đông Khê

Nhà thờ Đông Khê cách Toà Giám mục khoảng 24km về phía Đông Nam; phía Tây giáp xứ Tân Hưng; phía Tây Bắc giáp xứ Phương Mai và phía Đông là dòng sông Diêm Hộ.

Giáo xứ Giáo Lạc

I - VỊ TRÍ Giáo Lạc nằm ven sông Trà Lý, thuộc thôn Giáo Lạc, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; cách Tòa Giám mục khoảng 29 km về hướng Đông; phía Đông Bắc giáp xứ Xuân Hòa; phía Tây Nam giáp xứ Lạc Thành và Lương Điền.

Giáo xứ Hải Linh

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Hải Linh tọa lạc tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cách Tòa giám mục khoảng 35km về phía Đông Bắc; phía Đông Bắc giáp xứ Bích Du, phía Tây Nam giáp xứ Xuân Hoà; phía Đông giáp Danh Giáo.

Giáo xứ Khúc Mai

1 - VỊ TRÍ Giáo xứ Khúc Mai nằm sát ven sông Diêm Hộ, thuộc thôn Khúc Mai, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 16 km về hướng Đông Bắc; phía Tây Nam giáp xứ Lương Đống; phía Bắc giáp xứ Đông Khê.

Giáo xứ Lai Ổn

I - VỊ TRÍ Lai Ổn tọa lạc tại xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 30 km về hướng Đông Bắc.

Giáo xứ Lãm Khê

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Lãm Khê, thuộc giáo hạt Thái Thụy, giáo phận Thái Bình. Nhà thờ Lãm Khê tọa lạc tại xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình; cách Tòa Giám Mục khoảng 19km về phía Bắc.

Giáo xứ Ninh Cù

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Ninh Cù còn có tên là Kẻ Hệ, tọa lạc trên phần đất thuộc xã Thụy Ninh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình;cách Tòa Giám mục khoảng 30km về phía Đông Bắc.Giáo xứ nằm cạnh con sông Hóa, giáp với Giáo phận Hải Phòng.

Giáo xứ Phương Mai

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Phương Mai tọa lạc tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; cách Tòa giám mục khoảng 25 km về phía Đông Bắc; phía Bắc giáp xứ Cao Mộc; phía Tây Nam giáp xứ Phương Xá.

Giáo xứ Song Hai

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Song Hai, thuộc giáo hạt Thái Thụy, giáo phận Thái Bình. Nhà thờ Song Hai tọa lạc tại xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, Thái Bình; cách Tòa Giám Mục khoảng 27km về phía Đông Bắc. Các giáo họ trực thuộc: Trà Hải, Phù Sa, Đồng Kinh, Vị Nguyên, Thần Huống.

Giáo xứ Tân Hưng

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Tân Hưng nằm ven sông Diêm Hộ, thuộc xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; cách Tòa giám mục khoảng 25 km về phía Đông Bắc.

Giáo xứ Thiên Lộc

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Thiên Lộc tọa lạc tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cách Tòa giám mục khoảng 30 km về phía Đông Nam. Thiên Lộc ngày xưa thuộc tổng Thần Vũ, huyện Thái Ninh, tỉnh Thái Bình.

Giáo xứ Thượng Phúc

I - VỊ TRÍ Trước đây, Thượng Phúc thuộc tổng Hạ Động, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình. Hiện nay Thượng Phúc thuộc xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; cách Tòa giám mục khoảng 25km về Đông Bắc; phía Đông Bắc giáp xứ Xá Thị; phía Nam giáp xứ Cam Châu.

Giáo xứ Tràng Lũ

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Tràng Lũ tọa lạc tại xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cách Tòa giám mục khoảng 30 km về phía Đông Bắc; phía Bắc giáp xứ Ninh Cù; phía Tây giáp xứ Phương Xá; phía Nam giáp xứ Cao Mộc.