Giáo hạt Nam Tiền Hải

Đôi nét về Giáo hạt Nam Tiền Hải

Giáo hạt Nam Tiền Hải thuộc nửa phía Nam của huyện Tiền Hải và được tách ra từ Giáo Hạt Tiền Hải vào năm 2014. Nơi đây tự hào là một trong những vùng đất được đón nhận Tin Mừng rất sớm của Giáo phận Thái Bình (thánh Vinhsơn Liêm đã coi sóc xứ Kẻ Mèn vào năm 1773).Giáo xứ Hợp Châu

Đang cập nhật dữ liệu...

Giáo xứ Hữu Vy

Đang cập nhật dữ liệu...

Giáo xứ Kim Châu

Giáo xứ Kim Châu cách Tòa Giám Mục Thái Bình khoảng 32km về hướng Đông Nam; phía Nam giáp xứ Châu Nhai; phía Đông giáp xứ Tân Châu; phía Tây giáp xứ Thanh Châu.

Giáo Xứ Kính Danh

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Kính Danh, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Nhà thờ Kính Danh tọa lạc tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; cách Tòa Giám Mục khoảng 26km về phía Đông Nam.

Giáo xứ Linh Châu

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Linh Châu (trước đây là giáo họ Các Thánh Tử Đạo), thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Nhà thờ Linh Châu tọa lạc tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, Thái Bình; cách Tòa Giám Mục khoảng 30km về phía Đông Nam.

Giáo xứ Lộc Trung

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Lộc Trung , thuộc hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Nhà thờ Lộc Trung tọa lạc tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình; cách Tòa Giám Mục khoảng 33km về phía Đông.

Giáo xứ Minh Châu

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Minh Châu, giáo hạt Nam Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nhà thờ Minh Châu tọa lạc tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình; cách Tòa Giám Mục khoảng 28km về phía Đông Nam.

Giáo xứ Minh Nghĩa

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Minh Nghĩa nằm gần Nô Cốt, ngày nay là bến Bồng He sông Hồng, thuộc thôn Tam Bảo, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 35 km theo hướng Đông Nam; phía Tây Bắc giáp xứ Thanh Minh; phía Nam giáp sông Hồng.

Giáo xứ Nam Biên

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Nam Biên nằm ở phía Nam Giáo xứ Trung Đồng, bên phải con đường dẫn ra khu du lịch Cồn Vành; phía Đông Bắc giáp với các xứ Thanh Châu, Châu Nhai; phía Đông giáp với xứ Hợp Châu; cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 32 km về hướng ?ơng Nam.

Giáo xứ Tân Châu

I - VỊ TRÍ Tân Châu nằm sát bờ biển Đông, cách Tòa Giám mục Thái Bình khoảng 35km theo hướng Đông Nam, phía Tây giáp xứ Châu Nhai, phía Tây Bắc giáp xứ Thanh Châu.

Giáo xứ Thanh Châu

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Thanh Châu tọa lạc tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 32 km về phía Đông Nam; phía Tây giáp đền thánh Đông Phú; phía Nam giáp xứ Châu Nhai.

Giáo xứ Thanh Minh

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Thanh Minh tọa lạc tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; cách Tòa Giám mục Thái Bình khoảng 35 km về phía Đông Nam; phía Đông giáp xứ Trung Đồng; phía Tây giáp xứ Đông Thành. Trước đây, Thanh Minh thuộc làng Phương Viên, tổng Đông Thành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Giáo xứ Thánh Tâm

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Thánh Tâm (trước đây là giáo họ Trung Thành), thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Nhà thờ Thánh Tâm tọa lạc tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình; cách Tòa Giám Mục khoảng 26 km về phía Đông Nam.

Giáo xứ Thất Sự

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Thất Sự nằm gần biển Đông, cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 33 km về phía Đông Nam; phía Đông Nam giáp xứ Tân Châu, phía Tây Nam giáp xứ Thanh Châu.

Giáo xứ Thủ Chính

I - VỊ TRÍ Giáo xứ Thủ Chính nằm cạnh con đường dẫn ra bãi biển Cồn Vành; cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 30 km về hướng Đông Nam, phía Đông Nam giáp đền thánh Đông Phú; phía Tây Nam giáp xứ Trung Đồng.