Chia sẻ: 
05/06/2023 08:37

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo phận mừng lễ Quan Thầy

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu, Chủ chăn Giáo phận Thái Bình đã cử hành Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su và cầu nguyện cho Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su Giáo phận Thái Bình tại thánh đường Giáo họ Rưỡng Trực, Giáo xứ Thanh Châu.

 

Hiện diện trong thánh lễ còn có quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý khách, và gần 1000 thành viên thuộc Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm trong Giáo phận Thái Bình; cách đặc biệt là sự hiện diện đầy chân quý của các vị trong Ban Chỉ Huy Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Hải Phòng và Giáo phận Bùi Chu đã nói lên tình liên đới sâu xa trong đại gia đình con cái Thiên Chúa.

Chia sẻ trong thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ Lời Chúa, Đức cha Đa-minh không chỉ nói lên ý nghĩa và bản chất của “Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su”, mà còn cho thấy sự cần thiết của việc đền tạ Thánh Tâm. Qua đó, Đức cha cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa và mời gọi mỗi người hãy noi gương Mẹ Ma-ri-a, cùng với Mẹ, nhờ Mẹ và với Mẹ để trở nên những chứng nhân của Thánh Tâm, hầu tiếp tục viết lên những trang tình sử tuyệt vời của mỗi người với Thánh Tâm Chúa Giê-su trong lòng Hội Thánh.

Sau Thánh Lễ, một vị đại diện cho Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo phận đã bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức cha Đa-minh, cha Giu-se Đỗ Trọng Huy - Tổng linh hướng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo phận, cha xứ Augustinô, quý cha, quý khách và cộng đoàn giáo họ sở tại.

Xem thêm một số hình ảnh

BTTGPTB

 

Chia sẻ: