Chia sẻ: 
14/06/2021 09:36

Đức Cha Phêrô thăm và chúc tuổi các cha hưu dưỡng

Trong không khí của những ngày giáp tết, hôm nay ngày 04/02/2016, Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo Phận Thái Bình đến thăm và chúc tuổi các cha hưu dưỡng của Giáo phận.

Giáo phận Thái Bình hiện nay có một số cha vì tuổi cao sức yếu nên đã nghỉ hưu. Đó là các cha: cha Jos. Nguyễn Đình Bốn, cha Aug. Phạm Văn Mùi và cha Pet. Nguyễn Kiêm Toàn.

Với vai trò của bề trên, với trái tim của một người cha, và với tình cảm của một người bạn, Đức Cha Phêrô đã dành những lời hỏi han, động viên và khích lệ đến quý cha hưu dưỡng. Ngài ví các cha hưu dưỡng như những “lá phổi xanh của giáo phận”, vì theo Ngài các cha hưu dưỡng đang mang trên mình những đau yêu của tuổi già, và khi các cha kết hợp những đau yếu đó với Chúa Kitô, nó sẽ trở thành những lời cầu nguyện hữu hiệu để Chúa ban muôn ân sủng trên Giáo phận.

Cuộc thăm viếng của Đức Cha đối với các cha hưu dưỡng là điều rất đáng quý với các ngài trong lúc tuổi già, sức yếu. Các cha rất lấy làm cảm động trước tình cảm mà Đức Cha đã dành cho các ngài. Đáp lại các cha cũng đã chúc tuổi mới Đức Cha, và cầu chúc Đức Cha luôn khoẻ mạnh để dẫn dắt đoàn chiên Giáo phận, tiến bước trong bình an của năm mới Bính Thân.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP

Chia sẻ: