Chia sẻ: 
14/02/2023 07:49

Dự Tu Thái Bình Hà Nội Tĩnh Tâm Tháng 2/2023

Ngày 12/2/2023, Chúa Nhật Tuần VI mùa Thường Niên năm A, anh em dự tu Thái Bình - Hà Nội  đã có buổi gặp mặt, tĩnh tâm tại nhà thờ Giáo xứ Giảng Võ (TGP – Hà Nội) dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách Aug. Đỗ Duy Đại.

Ngay từ sớm, anh em dự tu Giáo phận Thái Bình đang học tập tại Hà Nội đã trở về Giáo xứ Giảng Võ để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau và cùng nhau chuẩn bị cho buổi tĩnh tâm tháng được diễn ra sốt sắng.

Vào lúc 8g00, Cha đặc trách cùng với anh em cất cao lời kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng và mở tâm trí để anh em nhận ra được thánh ý Chúa trong ngày tĩnh tâm.

Trước tiên, cha đặc trách Augustino đã thông tin cho anh em biết sơ qua về tình hình chung của Giáo phận. Tiếp đến, Ngài mời gọi tất cả anh em cần chuẩn bị, hành trang cho bản thân những điều cần thiết để sẵn sàng bước vào đời sống phục vụ, đời sống dâng hiến. Hành trang cần thiết để sẵn sàng bước vào đời sống phục vụ, đời sống dâng hiến là mỗi anh em hãy có những tương quan tốt với mọi người. Để có những tương quan tốt, mỗi anh em cần có một tấm lòng đồng cảm với mọi người, với hoàn cảnh của họ, muốn điều tốt cho người khác, đặc biệt hãy là người biết cho đi chính mình và là người biết đón nhận những điều tốt đẹp nơi người khác.

Sau khi lắng nghe bài chia sẻ của Cha đặc trách, anh em giải lao ít phút, trước khi tập hát chuẩn bị bước vào thánh lễ. Và đúng 10g00, cha Augustino cùng với anh em bước vào thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. 

Kết thúc thánh lễ, anh em cùng với Cha đặc trách dùng bữa tại nhà chung Giáo xứ Giảng Võ. Sau đó, anh em thu dọn, nghỉ ngơi, trước khi di chuyển ra sân bóng giao lưu bóng đá trong niềm vui, bình an, hiệp nhất của ơn Chúa Thánh Thần.

  Dự tu Thái Bình – Hà Nội

Chia sẻ: