Chia sẻ: 
20/03/2023 16:32

Dự tu miền Thái Bình tĩnh tâm tháng 03 năm 2023

Chúa Nhật, ngày 19.3.2023, trong tâm tình của những ngày Mùa Chay Thánh, anh em dự tu miền Thái Bình đã có buổi tĩnh tâm tháng tại Nhà Chung Giáo phận, dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách Aug. Đỗ Duy Đại.

Vào lúc 08h00, cha Đặc trách cùng anh em dâng lời cầu nguyện, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để buổi tĩnh tâm được diễn ra một cách sốt sắng và ý nghĩa.

Trong bài giảng tĩnh tâm, với đề tài “SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY THEO GƯƠNG THÁNH GIUSE”, cha Augustino đã chỉ ra cho anh em những điều kiện cần thiết cho một người theo ơn gọi tu trì. Cha mời gọi anh em theo gương thánh Giuse trong Mùa Chay là tập sống trong thinh lặng. Chỉ có thinh lặng, chúng ta mới lắng nghe được tiềng Chúa nói; chỉ có thinh lặng, chúng ta mới thực thi đúng và đủ vai trò của mình trong tương quan với người khác; chỉ có thinh lặng chúng ta mới chu toàn công việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Có thể nói, sống thinh lặng là chúng ta đang sống trong ý nghĩa của Mùa Chay.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ bài Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 18, 9 – 14), Cha chỉ ra một số phẩm tính của một người công chính: Người công chính là người nhận ra sự bất toàn, tội lỗi của bản thân mà xin Chúa thứ tha; người công chính là người biết tôn trọng anh em mình; và cuối cùng người công chính là người biết trông cậy vào Thiên Chúa.

Kết thúc thánh lễ, anh em dự tu dùng bữa cùng nhau trong niềm vui huynh đệ và ra về trong sự bình an của Chúa Thánh Thần.

Chia sẻ: