Chia sẻ: 
14/06/2021 09:30

Dòng Đồng Công

NGUỒN GỐC Người sáng lập: cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ Ngày thành lập: 02.02.1953 Linh đạo: Tận hiến cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria (ad Jesum per Mariam) Hiện diện tại Thái Bình: 07.5.2009 Bề trên đương nhiệm: cha Gioan Maria Đoàn Phú Xuân Địa chỉ nhà mẹ: 521, tỉnh lộ 43, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0818968471


         QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
         Dòng Đồng Công được phôi thai từ năm 1941, do một linh mục Việt Nam - cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ (1906-2007).
Năm 1948, có khoảng 40 người tình nguyện theo ý hướng của cha Đaminh Maria. Ngày 15.8.1948, Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn, Đại diện Tông Tòa Giáo phận Bùi Chu chính thức nhận nhóm của cha Thủ là một Hội Đạo Đức “Pia Unio” (ad normam can. 708), lấy tên là Hội Truyền Giáo Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. 
         Với sự khích lệ và nâng đỡ của Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ đã thảo một bản Hiến Pháp Dòng và được Đức cha Phêrô chuyển sang Bộ Truyền Giáo với ý nguyện thành lập một Dòng mới cho Giáo Hội tại Việt Nam. Tòa Thánh đã thẩm tra Hiến Pháp và đồng ý cho Đức cha Phêrô ban sắc lập Dòng qua công văn đề ngày 15/12/1952. 
         Ngày 02.02.1953, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Đại diện Tông tòa Bùi Chu, đã chính thức ban Sắc thành lập Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, một Dòng giáo sĩ thuộc quyền giáo phận.
         Năm 1954, Hội Dòng di chuyển vào miền Nam và bôn ba nhiều nơi như Biên Hoà, Gia Định, Cù Lao Giêng. Năm 1956, Dòng định cư tại Giáo xứ Châu Bình, Tam Hà, Thủ Đức, Gia Định, thuộc Giáo phận Sài Gòn. 
         Tháng 5.1975, 150 tu sĩ và linh mục Đồng Công từ giã quê hương, sang định cư tại Hoa Kỳ. Nhà Nước đã trưng dụng nhiều cơ sở vật chất của Hội dòng trong các giáo phận, chỉ còn lại vài nơi như: Nhà hưu dưỡng linh mục, Tu viện Thánh Gia, Tu viện Khiết Tâm Mẹ, Đệ tử viện và nhà trường Đồng Công.
Năm 1993, các tu sĩ đang tản mát khắp nơi dần dần tụ tập về, nếp sống và sinh hoạt dòng tu lại bắt đầu khởi sắc, số tu sĩ tăng lên theo thời gian.
         Ngày 04.11.2006, Tổng tu nghị IV được triệu tập tại Nhà Mẹ để bầu chọn vị Tổng vụ và Tổng hội đồng mới; đồng thời trình bày một lối nhìn và đem lại một hướng đi mới cho Hội Dòng.
         Từ một nhà duy nhất tại Tổng giáo phận Tp. Hồ chí Minh, Hội Dòng đã có mặt tại một số giáo phận khác như: Long Xuyên, Phú Cường, Xuân Lộc, Đà Lạt, Qui Nhơn, Đà Nẵng, Thái Bình và Bắc Ninh. 
         Tại Hoa Kỳ, năm 1975, nhờ sự bảo trợ của Đức hồng y Bernard Law, khi ấy là Giám mục Giáo phận Springfield-Cape Girardeau, nhóm tu sĩ Đồng Công tị nạn đã được định cư tại Carthage, bang Missouri.
         Ngày 25.10.1980, Thánh bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc đã thiết lập Tỉnh dòng Đồng Công đầu tiên bên ngoài Việt nam với tước hiệu Tỉnh Dòng Đức Mẹ Lên Trời, Hoa Kỳ. Tỉnh Dòng này có 118 thành viên, đang hoạt động tại 15 Tổng giáo phận và giáo phận ở Hoa Kỳ.
         Hiện tại nhân sự của Dòng như sau: Việt Nam: linh mục 61, khấn trọn 413, khấn tạm 23, tập sinh 51, đệ tử 30, cộng sự viên 19; Hoa kỳ: linh mục 65, khấn trọn 210, khấn tạm 11, tập sinh 3, đệ tử 2.
         Tại Thái Bình, ngày 07.5.2009, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang đã ký chấp thuận cho Dòng Đồng Công hiện diện và thi hành sứ vụ của mình trong Giáo phận Thái Bình. Hiện nay, sở Dòng tại Đống Cao có cha Martinô Maria Hoàng Văn Đình (Hoàng Gia) làm đại diện và 3 tu sĩ khác.
         HOẠT ĐỘNG
         Từ khi có mặt tại Giáo phận Thái Bình, cộng đoàn Đồng Công làm mục vụ tại các giáo xứ: Bồng Tiên, Nghĩa Chính, An Lạc, Trại Gạo, các giáo họ Đại Hội, Đồng Đức, Tân Thành, thuộc Giáo xứ Thái Bình.
         Công việc mục vụ: Dâng Lễ, Giải tội, Giáo lý Hôn Nhân, Giáo Lý Cộng Đồng, dạy Đàn, dạy Hát, làm việc Bác ái, thăm hỏi anh em lương dân.
Trong tương lai cộng đoàn Đồng Công sẽ mở lớp dậy vi tính miễn phí, lập phòng thuốc từ thiện, cung cấp nước tinh khiết miễn phí cho mọi người không phân biệt lương giáo.

 

Chia sẻ: