Chia sẻ: 
14/06/2021 09:30

Đôi nét về Giáo hạt Kiến Xương

Cùng với giáo hạt Đông Hưng (xứ Kẻ Bái - Bồ Ngọc 1638), Giáo hạt Kiến Xương được các cha Dòng Tên đến truyền giáo ở vùng Cao Mại ngay từ thế kỷ XVII.

Cao Mại đã trở thành điểm truyền giáo đầu tiên của Giáo hạt. Từ đây, Tin Mừng được lan rộng ra các khu vực chung quanh như Bác Trạch, Cổ Việt, Thân Thượng, Đồng Quan... Giáo hạt Kiến Xương hiện nay bao gồm các huyện Kiến Xương, một số xã của huyện Vũ Thư và huyện Tiền Hải.

Giáo hạt Kiến Xương là quê hương của nhiều Hiền phúc tử đạo được lưu danh tại sổ Tử đạo Rôma, chờ ngày Giáo hội suy tôn. Đặc biệt, Giáo hạt có Thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang, quê ở Giáo xứ Trà Vy.

Giáo hạt hiện có 10 giáo xứ, 34 giáo họ (13 họ không còn nhà thờ) và được coi sóc bởi 8 vị mục tử. Các Dòng Tu đang phục vụ tại Giáo hạt Kiến Xương gồm có: Dòng Nữ Đaminh Thái Bình - sở Thân Thượng và Thái Sa; Dòng Saint Paul de Chartes - sở Trà Vy; Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập - sở Cao Mại; Dòng Mân Côi Trung Linh - sở Đông Thọ, xứ Thái Sa.

Về với Kiến Xương, chúng ta có cơ hội thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của nghề chạm vàng, chạm bạc Đồng Xâm, nghề may tre đan xuất khẩu Thượng Hiền...

Ngày nay, đời sống vật chất của giáo dân Kiến xương ngày một được cải thiện, đời sống Đức tin ngày một mạnh mẽ, các sinh hoạt cộng đồng rất phong phú và đa dạng... Tất cả những điều này là tiền đề để giáo hạt Kiến Xương vững vàng bước vào Năm Thánh Giáo phận, bước vào tương lai mới với những dự định mới.

 

Các giáo xứ thuộc Giáo hạt Kiến Xương:

(Chọn tên giáo xứ để biết thông tin)

 1. Giáo xứ Cao Mại

 2. Giáo xứ Đồng Quan

 3. Giáo xứ Đồng Vân

 4. Giáo xứ Dương Cước

 5. Giáo xứ Giáo Nghĩa

 6. Giáo xứ Hữu Tiệm

 7. Giáo xứ Thái Sa

 8. Giáo xứ Thân Thượng

 9. Giáo xứ Thọ Sở

 10. Giáo xứ Trà Vy

 11. Giáo xứ Truyền Tin

 12. Giáo xứ Văn Lăng

 

(Trích Kỷ Yếu 80 Năm Thành Lập Giáo Phận Thái Bình _ Nxb Hồng Đức)

Chia sẻ: