Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Diễm phúc thay

An Siêu

DIỄM PHÚC THAY!

 

Diễm phúc thay! người phụng thờ Thiên Chúa,

Đến với Ngài trong Thánh lễ mỗi ngày,

Với giáo dân trên hoàn vũ đó đây,

Cùng Triều Thánh ngợi ca, cảm tạ Chúa.

 

Diễm phúc thay! người sống đời kết hiệp,

Nhớ đến Chúa trong cõi tận lòng mình,

Dâng lên Ngài lời nguyện tắt, hi sinh,

Dâng lên Ngài buồn vui trong cuộc sống.

 

Diễm phúc thay! con dừng chân đôi phút,

Trong Nhà Chầu trươc Thánh Thể mỗi ngày,

Vì yêu con, Chúa lập Bí Tích nầy,

Chúa bên con, cho đến ngày tận thế.

 

Diễm phúc thay! ngưòi sống Lời Chúa dạy,

Viết đời mình bằng hai chữ tình yêu,

Yêu tha nhân như yêu Chúa thật nhiều,

Biết quan tâm, biết cảm thông, chia sẻ.

 

Chúa ơi Chúa! Xin giúp con Chúa nhé!

Giúp cho con, theo dấu vết chân Ngài,

Dù cuộc đời, khó nhọc chĩu đôi vai,

Niềm Tin yêu với Ngài luôn son sắt.

 

 

Chia sẻ: