Chia sẻ: 
29/06/2022 08:21

ĐCV. Thánh Tâm: Thánh lễ mừng kính hai thánh Phê-rô, Phao-lô tông đồ

Sáng 29.6.2022, tại nhà nguyện Tòa Giám mục, quý cha quý thầy Đại chủng viện Thánh Tâm đã cùng với Đức cha Giáo phận dâng thánh lễ tạ ơn mừng kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô – bổn mạng của Đức cha và một số cha, thầy trong Chủng viện. Đây cũng là thánh lễ sai đi, vì sau ít ngày nghỉ ngơi nữa, quý thầy sẽ được gửi đến các giáo xứ để thực tập mục vụ hè.

Dâng thánh lễ này, Đức cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý với Ngài để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức thánh cha Phan-xi-cô – trụ cột Hội thánh, cùng cầu nguyện cho các Đức giám mục – kế vị các tông đồ, để các ngài luôn được Chúa đỡ nâng về sức khỏe, tinh thần và sứ vụ.

Trong bài giảng lễ, Đức cha nhấn mạnh đến “trái tim” yêu mến Chúa, Giáo hội và các linh hồn. Các tông đồ và tổ tiên xưa đã sẵn sàng hi sinh cả mạng sống vì Tin Mừng Chúa Ki-tô, bởi vì các ngài có một trái tim yêu mến Chúa. Với trái tim nồng nàn, thánh Phê-rô đã tuyên xưng niềm tin yêu Chúa và can trường lãnh nhận sứ vụ chăm sóc đoàn chiên của Chúa; thánh Phao-lô, sau khi trở lại, đã nhiệt huyết hăng say loan báo Chúa Ki-tô cho mọi người, đặc biệt là những người ngoại. Chỉ có trái tim mang động lực là lòng mến Chúa và các linh hồn mới có thể giúp cho người môn đệ Chúa can trường trong mọi thử thách cuộc đời và thực thi mệnh lệnh Chúa. Từ đó, Đức cha nhắn nhủ các thầy, trong thời gian đi thực tập mục vụ, hãy luôn giữ cho mình một trái tim thuộc trọn về Chúa, một trái tìm đầy tràn Chúa Giê-su Thánh Thể và Chúa Thánh Thần; hiệu quả các công việc chưa phải là điều chính cần nhắm tới, điều các thầy cần là thanh luyện và bồi dưỡng trái tim mục tử của mình.

Nhân ngày lễ kính hai thánh Phê-rô và Phao-lô, Đức cha cũng xin quý cha, quý thầy cầu nguyện cho Đức cha và những người nhận các ngài làm bổn mạng luôn được Chúa giữ gìn trong tình yêu mến.

BTTGP

 

Chia sẻ: