Chia sẻ: 
02/10/2021 22:15

ĐCV Thánh Tâm Thái Bình: Tĩnh tâm đầu năm học 2021-2022

“Hãy sống theo Thần Khí!” Lời của thánh Phao-lô Tông đồ trong thư gửi tín hữu Ga-lát (Gl 5,16) được chọn làm chủ đề cho năm học 2021 – 2022 của Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Đây cũng chính là chủ đề suy ngẫm xuyên suốt tuần tĩnh tâm đầu năm học mới này cho các chủng sinh của Đại Chủng viện.

Trong hoàn cảnh cả thế giới đang căng mình chống lại cơn đại dịch COVID-19, các đại chủng viện nói chung và cách riêng Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình cũng phải gánh chịu những khó khăn do đại dịch. Theo thông lệ, đầu tháng 9 hàng năm là dịp các thầy đại chủng viện và anh em tu sinh Giáo phận Thái Bình được trở lại ngôi trường thân yêu sau thời gian tập vụ và nghỉ hè. Nhưng dịp tựu trường năm nay muộn hơn gần một tháng. Ngày 29/9/2021 – ngày lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần – ngày gia đình Đại chủng viện Thánh Tâm lại được đoàn tụ trong yêu thương.

Tuần tĩnh tầm đầu năm học mới được khai mạc vào 19g30 ngày 29/9/2021, dưới sự hướng dẫn của cha phó giám đốc Giuse Mai Văn Diện với chủ đề “HÃY SỐNG THEO THẦN KHÍ” (Gl 5,16).

Trước khi vào tĩnh tâm, cha giúp cho quý thầy và anh em suy gẫm lại và hiểu hơn về thinh lặng cũng như tầm quan trọng của thinh lặng trong đời sống người môn đệ Chúa Ki-tô, và cụ thể hơn trong cuộc tĩnh tâm này: “Tĩnh tâm là đi vào thinh lặng nội tâm để lắng nghe Chúa và để nói chuyện với Chúa”.

Kỳ tĩnh tâm đầu năm học của quý thầy chủng sinh và anh em tu sinh kéo dài ba ngày, từ chiều tối ngày 29/9 đến trưa ngày 02/10.

Trong những ngày hồng phúc này, để chuẩn bị tâm thế tốt hơn chuẩn bị bước vào năm học mới, quý thầy và anh em được Đức cha Giáo phận chủ tế và chia sẻ Lời Chúa trong các Thánh Lễ hàng ngày. Quý cha trong Ban Giám đốc Chủng viện cũng đã đồng hành cùng quý thầy và anh em. Cha Pgđ. Giu-se Mai Văn Diện hướng dẫn và giảng tĩnh tâm, cha Gđ. Đa-minh Đặng Văn Cầu và cha Pgđ. Giu-se Trịnh Tiến Thành chia sẻ trong các giờ huấn đức,

“Hãy sống theo Thần Khí!” Chỉ dẫn của Thánh Phao-lô thật thiết thực cho mỗi người Ki-tô hữu muốn theo Thần Khí để tự do bước theo Chúa Kitô. Những chỉ dẫn này càng trở nên thiết thực, quan trọng và cần thiết đối quý thầy chủng sinh và anh em tu sinh ĐVC Thánh Tâm Thái Bình – những người đang được đào tạo và tự đào tạo trở thành những môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô.

BTTCV

Chia sẻ: