Chia sẻ: 
04/11/2022 07:41

ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn

Nhân ngày lễ cầu cho các linh hồn năm 2022, Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình đã hiệp dâng hai thánh lễ tại khu mộ dành cho các đức giám mục ở tầng hầm Nhà thờ Chính tòa và tại vườn thánh dành cho các linh mục Mỹ Đức để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, đặc biệt là các đấng bậc đã phục vụ Giáo phận và các tín hữu Giáo phận Thái Bình đã qua đời.

Các thánh lễ do Đức cha Phê-rô chủ tế. Thánh lễ thứ nhất được cử hành lúc 05g00, ngày 02.2.2022, tại khu mộ dành cho các đức giám mục. Hiệp dâng thánh lễ với Đức cha Phê-rô có đức cha tân cử Đa-minh, quý cha giáo, quý cha TGM, quý thầy chủng sinh, quý sơ Dòng nữ Đa-minh Thái Bình, và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính tòa. Thánh lễ thứ hai được cử hành tại vườn thánh dành cho các linh mục Mỹ Đức lúc 08g00 cùng ngày. Trong thánh lễ thứ hai này, ngoài các đức cha, quý cha, quý thầy của Đại Chủng viện, còn có sự hiện diện của quý cha Dòng Đa-minh, quý cha có ân tình và những người thân của các cha đang an nghỉ tại vườn thánh Mỹ Đức, quý thầy quý sơ các dòng và cộng đoàn dân Chúa sống lân cận.

Ngỏ lời với cộng đoàn lúc đầu lễ và giảng trong thánh lễ, Đức cha Phê-rô nhắc nhớ cộng đoàn về ý nghĩa cuộc sống trần gian khi hướng về ngày lễ suy tôn các thánh và lễ cầu cho các linh hồn. Đức Cha đã nhấn mạnh đến cội nguồn là thánh của mỗi người Ki-tô hữu. Đức cha nói: Người Ki-tô hữu chúng ta đọc kinh cầu nguyện hằng ngày, điều đó rất tốt, nhưng tốt hơn nữa là cần sống thánh mỗi ngày. Nhiều khi chúng ta chưa tự tin nhận ra “tôi là một vị thánh”. Chúa là Đấng Thánh, Chúa đã sinh ra chúng ta là thánh. Như bố mẹ truyền lại cho con cái những điều đẹp đẽ, Chúa cũng cho chúng ta được thừa hưởng, được tham dự vào sự thánh thiện của Ngài. Chúa mời gọi chúng ta nuôi dưỡng sự thánh thiện mà Chúa đã gieo vào lòng chúng ta. Sự thánh thiện cũng là những nén bạc Chúa trao cho từng người. Vì thế chúng ta phải sống xứng danh là con cái Chúa. Đức cha nói thêm, Hiến chương Nước Trời cho thấy Thiên Đàng không phải là may rủi, mà đó là những nỗ lực hi sinh, là sự xác tín vào Lòng Thương Xót của Chúa và là đời sống chứng nhân thánh nơi mỗi người Ki-tô hữu. Cuối cùng, Đức cha mời gọi mọi người sống lòng biết ơn và cầu nguyện, ý thức mình là thánh. Hướng về những người đã qua đời, Đức cha nhắc nhớ mọi người tích cực cầu nguyện, hi sinh hãm mình, thực hành các việc lành phúc đức để chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, đặc biệt trong tháng 11 này, tháng mà Giáo hội dành riêng để nhắc nhớ mọi người về giá trị quà tặng Lòng Thương Xót của Chúa cho các đẳng linh hồn, là các đấng bậc, tổ tiên ông bà và những người thân yêu của chúng ta.

BTTĐCV

 

Chia sẻ: