Chia sẻ: 
14/06/2021 09:36

Danh sách các Đức Giám mục và các Linh mục phục vụ Giáo phận Thái Bình đã qua đời

Danh sách các Đức Giám mục và các Linh mục phục vụ Giáo phận Thái Bình đang an nghỉ (RIP)

Ngày giỗ Tên thánh, họ và tên năm sinh -năm mất Nơi an táng
04/1 Lm. Phê-rô Trần Đình Bốn 1945-2004 Gx. Nguyệt Lãng
22/1 ĐGM Gio-an Ca-sa-đôThuận OP 1866-1941 Tây Ban Nha
27/1 Lm. Au-gút-ti-nô Vũ Văn Hương 1943-2006 Gx. Thượng Phúc
28/1 Lm. Vinh-sơn Phạm Lịch Thiệp 1963-  
28/1 Lm. Gio-a-kim Nguyễn Duy Thiện 1945-2022 Đcv. Mỹ Đức
31/1 Lm. Vinh-sơn Phạm Văn Tuyên 1939-2021 Đcv. Mỹ Đức
02/2 Lm. Gio-a-kim Trần Trọng Uyên 1900-1992 Gx. Hữu Tiệm
07/2 Lm. Đa-minh Đào Văn Thiềng, SDD 1954-2015 Đcv. Mỹ Đức
01/3 Lm. Vinh-sơn Vũ Văn Duyệt 1948-2009 Gx. An Lạc
06/3 Lm. Đa-minh Phạm Quang Trung 1941-2018 Đcv. Mỹ Đức
12/3 Lm. Vinh-sơn Nguyễn Khắc Hiếu 1900-1992 Gx. An Lập
14/3 ĐGM. Giu-se Đinh Bỉnh 1922-1989 Nt. Chính toà TB
14/4 Lm. Giu-se Nguyễn Khắc Hy   Gx. Xuân Hoà
14/4 Lm. Giu-se Vũ Văn Vân   Gx. Trung Đồng
15/4 ĐGM Santos Ubierna Ninh OP 1907-1955 Gp. Xuân Lộc
22/4 Lm. Gio-an B. Trịnh Xuân Thu 1901-1981 Gx. Phục Lễ
18/5 ĐHY Giu-se Maria Trịnh Văn Căn 1921-1990 Nt. Chính toà HN
18/5 Đ.Ô Giu-se Bùi Văn Cẩm 1931-2014 Đcv. Mỹ Đức
07/6 ĐGM Đa-minh Đinh Đức Trụ 1909-1982 Nt. Chính toà TB
17/7 Lm. Phan-xi-cô X. Trần  Văn Học 1944-2008 Gx. Bồng Tiên
03/8 Lm. Giu-se Trần Trọng Hậu 1909-1969 Gx. Thuần Tuý
03/8 Lm. Mác-cô Phạm Văn Quang 1986-2022 Đcv. Mỹ Đức
20/8 Lm. Gio-an B Phạm Ngọc Châu 1942-2015 Đcv. Mỹ Đức
24/8 Lm. Giu-se Nguyễn Thành Hiến 1940-2001 Gx. Cao Mại
07/9 Lm. Tô-ma Trần Công Tính 1983- Gx. Ngọc Đồng
07/9 Đ.Ô Tô-ma Trần Trung Hà 1942-2020 Đcv. Mỹ Đức
16/9 Lm. Gio-a-kim Ngô Viết Thân 1963-1956 Gx. Phương Xá
05/10 ĐGM Phan-xi-cô X. Nguyễn Văn Sang 1932-2017 Nt. Chính toà TB
08/10 Lm. Phan-xi-cô X. Ngô Văn Toan 1964-2022 Đcv. Mỹ Đức
19/10 Lm. Giu-se Mai Trần Huynh 1947-2015 Gx. Trà Vy
15/11 Lm. Giu-se Nguyễn Đình Bốn 1944-2019 Đcv. Mỹ Đức
29/11 Lm. Giu-se Phạm Đình Phùng 1942-2018 Đcv. Mỹ Đức
30/11 Lm. Đa-minh Đào Thông 1992- Gx. Trung Đồng
16/12 Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ban 1942-2018 Đcv. Mỹ Đức
16/12 Lm. Đa-minh Trịnh Đức Tính 1997- Gx. Trung Đồng
20/12 Lm. An-tôn Bùi Xuân Huyên 1946-2013 Gx. Bạch Long
30/12 Lm. Tô-ma A-qui-nô Phạm Vấn 1941-2007 Gx. Dương Cước
Ghi chú: 
  • Danh sách được xếp theo ngày giỗ (tạ thế). 
  • Quý cha, quý vị, giáo xứ/giáo họ nào biết các đấng bậc đã an nghỉ mà chưa có trong danh sách, xin gửi thông tin vào hộp thư điện tử bantruyenthonggptb@gmail.com. Ban Biên tập sẽ cập nhật sớm nhất. 
 

 

Chia sẻ: