Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh

Kính thờ Thánh Giá Chúa Kitô (Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16. 5,7-7; Ga 18,1-19,42)

 

  • Dẫn vào nghi lễ:

Thứ sáu Tuần Thánh hôm nay, Hội Thánh mời gọi các tín hữu ăn chay, với ý nghĩa là chay vượt qua, để tưởng niệm Chúa Giê-su chết treo trên thập giá. Hôm nay và ngày mai là ngày đại tang nên không có Thánh Lễ. Chiều nay, chỉ có nghi thức Suy tôn Thánh giá và Tưởng niệm Cuộc khổ nạn của Chúa. Nghi thức Phụng vụ của hôm nay gồm có 3 phần:

1.    Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi thành phần

2.    Kính thờ Thánh giá Chúa Giê-su

3.    Rước lễ

Phần Phụng vụ Lời Chúa, đặc biệt là Bài Thương khó, Giáo Hội cho chúng ta tưởng nhớ lại toàn bộ diễn tiến cuộc khổ nạn của Chúa, đỉnh cao của cuộc khổ nạn là Chúa Giê-su chết trên Thập giá để cứu độ chúng ta. Tiếp sau đó là phần lời nguyện chung đọc cách trọng thể, cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, cho các nhu cầu của nhân loại. Phần tôn kính Thánh giá, Giáo Hội biểu lộ lòng tôn thờ với Đấng đã chết vì yêu thương nhân loại. và sau cùng là phần Rước lễ, Giáo Hội giúp chúng ta tham dự trọn vẹn hy tế Thập giá của Chúa Giê-su, Đấng đã yêu thương chúng ta, đã chết cho chúng ta và vì chúng ta. 

 

PHẦN THỨ NHẤT - PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

  • Dẫn vào Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi thành phần

 Phần thứ nhất sau đây, chúng ta nghe đọc 3 bài đọc trích trong Kinh Thánh, thuật lại Chúa Giê-su là Tôi tớ Thiên Chúa. Người vô tội, Người hy sinh chịu chết trên Thập giá để chuộc tội loài người. Xin Chúa ban những ơn cần thiết, để chúng ta thông phần vào cuộc thương khó của Chúa. 

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is 52,13-53,12

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giê-su là Tôi Trung Thiên Chúa. Người đã bị sỉ nhục, bị hành hạ, bị kết án một cách bất công và sau cùng người bị chết trên thập giá đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Xin cho chúng ta noi gương Chúa Giê-su sẵn lòng đón nhận mọi đau khổ, khó khăn với niềm tin sẽ được nên công chính và được hưởng phúc bình an trên Nước Trời.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Dt 4,14-16. 5,7-9

Thánh Phao-lô xác nhận Chúa Giê-su là vị Thượng Tế siêu phàm, Ngài đã xuống thế mặc lấy thân phận con người chịu mọi gian nan thử thách như chúng ta nhưng Ngài không phạm tội. Vì thế, người cảm thương sự yếu hèn của chúng ta. Người đã tự nguyện dâng mình làm lễ chuộc tội chúng ta. Đó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây

  • Dẫn vào bài thương khó: Ga 18,1-19,42

Trong bài Thương Khó hôm nay, Thánh Gioan xác quyết Chúa Giê-su hoàn toàn tự nguyện hiến thân mình chịu mọi hành hạ, chịu đóng đinh trên Thập giá như một tên tử tội để cứu chúng ta khỏi chết vì tội đã phạm.

 

PHẦN THỨ HAI TÔN KÍNH THÁNH GIÁ   

  • Dẫn vào phần hai: Tôn kính Thánh giá

Giờ đây là nghi thức tôn kính Thánh giá. Thánh giá là cây Chúa Giê-su đã bị đóng đinh và chết trên đó để chuộc tội chúng ta. Ngày xưa thập giá là hình phạt khốn khổ nhục nhã dành cho các tội nhân bị xử tử. Ngày nay Thánh giá là phần rỗi, là sự sống cho mọi người với ý nghĩa cứu độ, nếu chúng ta cùng chịu đóng đinh vào Thập giá với Chúa, chúng ta sẽ được phần phúc trên Trời.  

 

PHẦN THỨC BA RƯỚC LỄ

  • Dẫn vào phần ba: Rước lễ

Chúa Ki-tô đã chịu chết và đã lấy chính Thịt Máu Thánh Người để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Vì thế, chúng ta sốt sáng dọn mình để rước Chúa. 

NA_MtgTL

Chia sẻ: