Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Thứ Năm Tuần Thánh

Lễ Tiệc Ly: Giờ của Chúa Giêsu đã đến (Xh 12, 1-8.11-14; 1Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hàng năm, dân Do Thái mừng lễ Vượt Qua để tưởng niệm họ đã được Thiên Chúa giải thoát khỏi cảnh áp bức và Chúa lập giao ước với họ. Chúa Giê-su đã khai mào cuộc thương khó khi cùng các môn đệ dùng bữa tiệc vượt qua. Người đã muốn cho bữa ăn này trở thành bữa tiệc của Giao Ước Mới, Giao Ước Người lập khi đổ máu mình hy sinh trên Thập giá. 

Thánh Lễ chiều hôm nay cũng được gọi là bữa Tiệc ly, vì trong Thánh Lễ này hồi tưởng lại bữa tiệc năm xưa Chúa đã trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu, là thức ăn, thức uống đã trở thành Mình và Máu Người. Người đã thiết lập giao ước mới là chính hy tế Người dâng trên Thập giá. Ý tưởng chính yếu của Thánh Lễ hôm nay là: “Giờ của Chúa Giêsu đã đến” như Ngài đã nói “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.” (Ga 17,1b) 

Bữa Tiệc ly cũng là bữa ăn cuối cùng với các môn đệ trước khi Chúa chịu chết. Trong bữa tiệc này cũng là lúc Giờ của Người đến. Vì thế, Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và ban điều răn mới. 

Trong tâm tình tạ ơn sâu xa, chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ với niềm xác tín vào tình yêu bao la của Chúa, vì Ngài đã hy sinh chết trên Thập giá, để cứu chúng ta khỏi chết đời đời. Xin Chúa cho chúng ta sốt sáng tham dự Thánh Lễ, biết học nơi Chúa bài học khiêm nhường, bác ái, hy sinh và phục vụ.  

  • Dẫn vào bài đọc 1: Xh 12, 1-14

Bài trích sách Xuất Hành sau đây cho chúng ta biết dịp lễ vượt qua là lễ quan trọng nhất của người Do Thái. Lễ này kéo dài một tuần, vào khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch. Lễ vượt qua là một kỷ niệm ngày Chúa giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Trong bữa tiệc, người ta thường ăn thịt chiên với bánh không men và rau đắng, họ cùng uống với nhau bốn chén rượu với ý nghĩa nhắc lại bốn lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa với họ. Chiên Vượt Qua trong bữa tiệc chính là hình ảnh Chúa Giê-su đã bị sát tế, để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi.    

  • Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 11, 23-26

Thánh Phao-lô thuật lại rằng, trong bữa Tiệc ly, cũng là bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Chúa Giê-su đã hiến mình làm Chiên Vượt Qua. Ngay trong bữa tiệc, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh, ban giới luật yêu thương. Người mời gọi chúng ta hãy làm tất cả những việc này để nhớ đến Người. Đó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.  

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 13, 1-15

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, trước khi Chúa Giê-su rời bỏ thế gian về với Chúa Cha, Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình. Chính vì yêu thương, Chúa đã hạ mình xuống như một người đầy tớ để rửa chân cho các Tông đồ và dạy chúng ta sống khiêm nhường, bác ái, hy sinh phục vụ nhau.  

  • Dẫn vào nghi thức rửa chân:

Ngay trong bữa tiệc với các môn đệ, Chúa đã lấy nước, cúi xuống rửa chân cho 12 môn đệ, hành động này khiến các ông thật ngỡ ngàng. Hành động rửa chân cho các môn đệ của Chúa muốn dạy ta: "Ta là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau". (Ga 13,14)

  • Cầu Nguyện Cho mọi người

Chủ tếAnh chị em thấn mến!

Trong bữa bữa ăn cuối cùng với các môn đệ trước khi bị trao nộp, Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, Thánh Chức Linh Mục và ban luật yêu thương. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. 

1. Chúa là Vị Thượng Tế của Giao Ước mới trên Bàn Thờ Thập Giá,Chúa đã hiến thân làm của lễ vẹn toàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Linh mục sốt sáng khi cử hành Thánh Lễ, sẵn sàng hiến thân làm của lễ dâng lên Thiên Chúa bằng hy sinh và  phục vụ.

2. Chúa nói: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia hiệp nhất với nhau, để đem hòa bình cho thế giới, biết xoa dịu những hận thù ghen ghét, kỳ thị quốc gia, kỳ thị chủng tộc và tôn giáo trên thế giới, nhất là biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ tinh thần,vật chất cho các nước đang chịu đói khát, đau khổ, chết chóc do dịch bệnh Corona gây ra.

3. Chúa nói: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy; hãy cầm lấy mà uống, này là Máu Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang chịu đau khổ và mất niềm tin, khi phải đối diện với dịch bệnh Corona, được Chúa thương chữa lành trọn vẹn, nhờ đó họ tin vào sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh thể và siêng năng tham dự Bí tích Cực Thánh này. 

4. Chúa nói: “Các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ, để mỗi người được hạnh phúc ấm êm và cộng đoàn được an vui trong tình yêu hiệp nhất.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương Chúa đã hiến thân mình chết trên Thập giá khơi nguồn Bí tích Cứu Độ chúng con. Xin cho chúng con siêng năng tham dự Thánh Lễ và Rước lễ mỗi ngày, nhờ đó chúng con được Chúa cho chung hưởng niềm vui, hạnh phúc Nước Trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

  • Kiệu mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ

Giờ đây, chúng ta bắt đầu nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, nghi thức này cho chúng ta tưởng nhớ Chúa từ nhà Tiệc ly sang vườn Cây Dầu. Tâm hồn Chúa xao xuyến, buồn sầu, Ngài cầu nguyện đến đổ mổ hôi máu để chuẩn bị bước vào cuộc thương khó theo thánh ý Chúa Cha. Vì vậy, chúng ta hãy hướng tâm hồn về đoàn kiệu, để cùng với Chúa Giê-su đi vào giờ cầu nguyện đêm nay. 

NA_MtgTL

 

 

Chia sẻ: