Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Thứ Bảy Tuần Thánh

​CANH THỨC VƯỢT QUA (St 1,1-2,2; St 22,1-18; Xh; 14,15-15,1; Is 54,5-14; Is 55,1-11; Br 3,9-15.32-41; Ed 36,16-17.18-28; Rm 6,3-11; Mc 16,1-8).

 

 • Dẫn vào Thánh Lễ:

Đêm nay, đêm quan trọng nhất, đêm thánh nhất của mọi kitô hữu, đêm chúng ta cùng nhau canh thức bên mồ Chúa, cùng nhau chờ đợi giây phút thánh thiêng, giây phút Chúa chiến thắng thần chết để sống lại trong Vinh quang Phục Sinh như lời Người đã phán. Chính đêm nay, Chúa Kitô đập tan xiềng xích tử thần, tháo gỡ mọi gông cùm tù tội, cho kẻ chết sống lại và thông ban ơn Cứu Độ cho con người. Vì thế, đêm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta sống lại dòng lịch sử ơn Cứu Độ của Thiên Chúa từ khi tạo thành trời đất, việc dẫn dân Itrael ra khỏi Ai cập, cho đến biến cố Chúa Tử Nạn Phục Sinh và được tôn dương trên Trời.

Cử hành Thánh Lễ đêm nay gồm 4 phần:

1. Thắp nến Phục sinh: Làm phép lửa và chuẩn bị nến Phục Sinh; Kiệu nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh.

2. Phụng vụ Lời Chúa.

3. Làm phép nước Rửa Tội và lặp lại lời hứa khi Rửa Tội.

4. Phụng vụ Thánh Thể.

Đêm nay là đêm thánh, đêm tràn đầy hân hoan và hy vọng: "Hân hoan vì Chúa Giêsu chiến thắng sự chết và sống lại. Hy vọng vì chúng ta được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi và cho chúng ta sống lại với Người trong Vinh quang. Vì thế, đêm nay vang dội tiếng hát “Ha-lê-lu-ia”.

 

PHẦN THỨ NHẤT

KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐÊM CANH THỨC

NGHI THỨC THẮP NẾN PHỤC SINH

 • Dẫn vào phần "Làm phép lửa và nến Phục Sinh":

Lửa và nến tượng trưng cho Chúa Kitô là Ánh Sáng muôn dân. Ngài là Ánh sáng đẩy lùi bóng đêm tội lỗi, phá tan mọi âm mưu ma quỷ, Ngài là Ánh sáng Vĩnh cửu chiếu soi và sưởi ấm tâm hồn chúng ta, cũng là Ánh sáng dẫn đưa chúng ta tiến về quê Trời.

Khi làm phép nến, chủ tế vẽ hình thánh giá với hai chữ Alpha và Omega (chỉ Chúa là Khởi Ðầu và là Cùng Ðích của thời gian), 4 con số của năm hiện tại chúng ta đang sống và gắn 5 nhũ hương lên cây nến, chỉ 5 dấu Thánh Giá của Chúa Kitô.

 • Dẫn vào lúc Kiệu nến Phục Sinh:

Giờ đây chúng ta kiệu nến Phục Sinh, cây nến Phục Sinh đêm nay tượng trưng Chúa Kitô sống lại đem lại sự sống mới cho chúng ta.

 • Dẫn vào Công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet):

Chúng ta cùng hân hoan ca chúc tụng Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện biết bao nhiêu việc lạ lùng cho nhân loại qua Chúa Kitô. Để biểu lộ niềm hân hoan này, Chúng ta hướng về cây nên Phục Sinh dâng lời chúc tụng Chúa kitô, Ngài là Vua muôn thưở, là Ánh Sáng Vĩnh cửu  mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại.

 

PHẦN THỨ HAI

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 • Dẫn vào phần "Phụng Vụ Lời Chúa":

Các bài đọc trích trong Kinh Thánh sau đây thuật lại việc Chúa tạo dựng trời đất muôn vật và con người. Chúa cứu dân Người khỏi ách nô nô lệ Ai Cập, Chúa phó nộp Người con duy nhất là Đức Giêsu để chuộc tội nhân loại. Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa, để cảm nhận được tình thương và ơn Cứu độ Chúa dành cho chúng ta.

 • Dẫn vào Bài Ðọc 1: St 1,1-2,2

Bài trích sách Sáng Thế sau đây thuật lại việc Thiên Chúa đã dùng Lời quyền năng mà sáng tạo vũ trụ vạn vật trong vòng 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi. Đêm nay, Giáo Hội đọc đoạn văn này để nói lên rằng Chúa đã khai mào một cuộc tạo thành mới, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Cứu độ.

 • Dẫn vào Bài Ðọc 2: St 22,1-18

Bài đọc sau đây nói lên lòng tin của ông Ábraham, ông đã sẵn lòng vâng phục Thiên Chúa đem người con trai duy nhất là Isaac sát tế dâng cho Thiên Chúa. Ông Ábraham là mẫu gương về lòng tin cho hết thảy chúng ta. Hình ảnh Isaac sát tế trên núi  tiên báo về cái chết của Đức Kitô trên thập giá để chuộc tội chúng ta.

 • Dẫn vào Bài Ðọc 3: Xh 14,15-15,1

Bài trích sách Xuất hành sau đây thuật lại việc Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi Ai Cập. Người dẫn họ vượt qua biển đỏ tiến về đất hứa. Hình ảnh này tiên báo về Bí Tích Thánh tẩy, khi lãnh nhận ấn tích của Bí tích Thánh tẩy, chúng ta sẽ được trở nên Dân Thiên Chúa, được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi và được Chúa hứa ban sự sống trường sinh.

 • Dẫn vào Bài Ðọc 4: Is 54,5-14

Ngôn sứ Isaia an ủi dân Do Thái đang bị lưu đày bên Babylon vì đã thất trung với Chúa. Nay họ sám hối, Chúa nhân từ sẽ thương cho về xứ sở. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

 • Dẫn vào Bài Ðọc 5: Is 5,1-11

Chúa phán với dân Do Thái: Hãy đến lãnh nhận tình thương của Chúa, người ban cho họ biết bao nhiêu hồng ân, người ký với họ một giáo ước mới, Giao Ước Vĩnh Cửu nhờ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Đó là ý nghĩa của bài đọc sau đây.

 • Dẫn vào Bài Ðọc 6: Br 3,9-15.32-4,4

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Barúc nói cho dân Do Thái biết: Họ sẽ bị lưu đày vì họ đã phạm tội chối bỏ sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã cho Đức Kitô đến cứu thoát chúng ta khỏi sự chết, và mời gọi chúng ta học biết sự khôn ngoan từ mầu nhiệm vượt qua của Chúa kitô và tuân giữ luật Ngài truyền.

 • Dẫn vào Bài Ðọc 7: Ed 36,16-17.18-28

Dân Thiên Chúa phải sống trong cảnh lưu lạc, tản mác khắp nơi vì họ đã phạm tội chối từ Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ họ, Ngài quy tụ họ về và hứa ban cho họ một trái tim mới, một thần khí mới. Chúa Kitô đã thực hiện lời hứa đó qua cuộc khổ nạn và phục Sinh của người. Đó là ý nghĩa của bài đọc sau đây.

 • Dẫn vào Bài Thánh Thư: Rm 6,3-11

Thánh Phaolô nhắc lại nghi lễ phép rửa xưa của người dự tòng. Đức Kitô đã chết để khơi nguồn Bí Tích Thánh tẩy, nếu chúng ta dìm mình vào cái chết của người, chúng ta  không còn làm nô lệ cho tội lỗi, thoát khỏi cái chết và được sống một đời sống mới trong Đức Kitô. Đó là nội dung của đoạn thư sau đây.

 • Dẫn vào Bài Tin Mừng (năm B): Mc 16,1-8

Tin Mừng hôm nay kể lại vào sáng sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, các phụ nữ mang dầu thơm đi ướp xác Chúa. Đến nơi đã thấy tảng đá lăn ra khỏi mồ, các bà hoảng sợ, nhưng Thiên thần cho biết, Chúa đã sống lại, hãy về báo nói cho các tông đồ biết. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại và xin cho chúng ta cũng được sống lại với Người.  

 

PHẦN THỨ BA

PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

 • Dẫn vào Nghi Thức Làm Phép Nước:

Chủ tế làm phép nước Rửa Tội hoặc nước Thánh, để Rửa Tội hay rảy trên chúng ta, nhắc chúng ta nhớ rằng: Chúng ta đã chết cho tội lỗi, nay nhờ Nước Thánh chúng ta được sống lại và trở nên con Thiên Chúa. Xin cho chúng ta sống xứng đáng với ơn lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội và trung thành với Chúa suốt đời.

 • Dẫn vào lúc lặp lại Lời Hứa:

Ngày chịu phép Rửa Tội, chúng ta tuyên hứa với Chúa: Từ bỏ ma quỷ, từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng niềm tin và tôn thờ Chúa suốt đời. Hôm nay chúng ta cùng nhau lặp lại lời tuyên hứa đó, xin Chúa cho chúng ta được sống trung tín với Chúa, sống niềm tin chúng ta đã lãnh nhận  ngày chịu phép rửa tội.

 • Lời nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đêm nay, Đức Ki-tô Chúa chúng ta đã toàn thắng. Ngài đã sống lại trong uy quyền vinh quang sáng ngời, mở đường cho nhân loại tiến vào Thiên Quốc, nơi tràn ngập ánh sáng và niềm vui vĩnh cửu. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. 

1. Đức kitô từ cõi chết sống lại, đem ánh sáng thanh bình chiếu soi vạn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh cha Phan-xi-cô, các Đức Giám mục, Linh mục, được Ánh sáng của Chúa Phục Sinh soi dẫn, để các Ngài khôn ngoan dẫn dắt Dân Thánh sống niềm tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

2. Các bạn hãy vui mừng, múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các ki-tô hữu, được tràn đầy ân sủng của Chúa Phục Sinh và hân hoan loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho mọi người. 

3. Vua Vĩnh Cửu nay rạng ngời chiếu sáng, đẩy lùi tăm tối của trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Ki-tô Phục Sinh, đẩy lùi những tăm tối của tội lỗi, đau khổ chết chóc, do dịch bệnh Corona gây ra, để mọi người cảm nghiệm được tình yêu cứu độ của Chúa Ki-tô Phục Sinh. Người  là Thầy thuốc chữa lành duy nhất và trọn vẹn nhất.    

4. Chúa Phục Sinh  nguồn bình an và ơn cứu độ của thế gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành viên trong cộng đoàn chúng ta, biết đem niềm vui và sự bình an đến cho nhau, cùng nhau sống và tuyên xưng niềm tin vào Chúa ki-tô Phục Sinh.

Chủ tế: Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng bóng đêm của sự chết, khơi nguồn Ánh Sáng đem ơn Cứu Độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa và hân hoan loan báo niềm hy vọng Phục Sinh cho nhân loại, bằng chính đời sống của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.    

 

PHẦN THỨ TƯ

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

 • Dẫn vào phần “Phụng Vụ Thánh Thể”:

Sau đây là phần “Phụng Vụ Thánh Thể”, chúng ta hân hoan  hiệp dâng Thánh Lễ tôn vinh Tình yêu Chúa và mừng Chúa đã sống lại trong vinh quang. Xin Chúa cho chúng ta được sống lại với Người để hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa trên Nước Trời.

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: