Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Truyền Tin (25/3)

Vâng phục ý Chúa (Is 7,10-14;8,10;Dt10,4-10;Lc 1, 26-38)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng hành cử hành Lễ Tuyền Tin. Vào thời trung cổ và cận đại vì lòng yêu mến Đức Mẹ nên cho rằng Lễ Truyền Tin là Lễ Trọng về Đức Maria, nhưng sau Công Đồng Vatican 2 thì Thánh Lễ hôm nay Giáo Hội hân hoan mừng kính trọng thể Mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa dạy ta sống sự hiệp nhất trong tình yêu, và mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô cho chúng ta mẫu gương về tình yêu tự hiến, thì mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa mừng kính hôm nay cho chúng ta mẫu gương về sự vâng Phục của Chúa Giêsu Kitô đối với Thiên Chúa Cha.

Thánh lễ hôm nay, Giáo hội cho chúng ta hai mẫu gương về sự Vâng phục của Đức Giêsu và Mẹ Maria đối với Chúa Cha. Xin Chúa cho chúng ta tham sự Thánh Lễ sốt sáng và xin Ngài giúp chúng ta biết sống noi gương Mẹ Maria sống Thánh ý Chúa trong vui mừng và hy vọng.  

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is7,10-14;8,10

Ngôn sứ Isaia loan báo về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập thể trong lòng một thiếu nữ Sion, đó là nội dung của bài đọc sau đây.  

  • Dẫn vào bài đọc 2: Dt 10,4-10

Máu chiên bò không thể xóa được tội lỗi, vì thế chính Đức Giêsu đến làm của lễ toàn thiêu và lễ xá tội. “Này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Đó là nội dung của đoạn thư Do Thái sau đây. 

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1, 26-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai Thiên Thần truyền tin cho Ðức Trinh Nữ Maria mang thai Con Chúa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Sau khi biết rõ thánh ý Chúa, Ðức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời, thế là ơn cứu độ đã được mở màn.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế Anh chị em thân mến, 

Ơn cứu độ được khởi đi từ sự vâng phục tuyệt đối của Con Thiên Chúa và lời thưa xin vâng của Mẹ Maria, Đức Giêsu đã nhập thể làm người để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.  

1. Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, Linh mục được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần để các ngài hân hoan loan báo Tin Mừng về mầu nhiệm Nhập thể và Vượt qua của con Thiên Chúa cho mọi dân nước. 

2. Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn sống vâng phục ý Chúa cách cụ thể là tuân giữ giới luật Chúa dạy, sống bác ái yêu thương và can đảm từ bỏ mọi đam mê tội lỗi để trở nên thánh thiện như lòng Chúa ước mong. 

3. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Tu sĩ nam nữ luôn hân hoan vâng phục Thánh ý Chúa trong đời sống Thánh hiến, nhất là vâng phục cách vô điều kiện để thi hành sứ mạng được trao phó.

4. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta được vững lòng trông cậy nơi Chúa, khi gặp mọi khó khăn, để họ tìm được niềm vui trong niềm tin vào ơn Cứu độ Chúa thương ban.     

Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời là Con Một yêu dấu mặc lấy xác phàm trong lòng Đức trinh nữ Maria để cứu độ loài người chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng đón rước Con Chúa như Mẹ Maria và hân hoan tuyên xưng Đấng Cứu Độ là Thiên Chúa thật và là người thật, để cuộc đời chúng con được tràn đầy niềm vui, bình an với niềm hy vọng được tận hưởng ơn Cứu Độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: