Chia sẻ: 
14/06/2021 09:32

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Thánh Gia năm C

Thánh Gia Thất Là Gương Mẫu Mọi Gia Ðình (Hc 3,3-7.14-17; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Lễ Thánh Gia Thất, mừng kính gia đình thánh thiện Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse, gương mẫu mọi gia đình Công Giáo.

Thánh Gia đã nêu gương các nhân đức cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc gia đình, đặc biệt đức "vâng lời" và vâng lời Chúa trên hết, theo gương Chúa Giêsu vâng lời Cha trên trời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban ơn giúp sức gia đình chúng ta nhiệt thành noi gương Thánh Gia, nhất là gương vâng lời Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 3,3-7.14-17

Ðoạn sách Huấn Ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, được Chúa ban cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhận lời cầu nguyện.

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 3,12-21

Thánh Phaolô dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân hậu, khiêm tốn, thuận hòa, thương yêu tha thứ nhau, nhất là vâng lời, và vâng lời Chúa trên hết. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,41-52

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse đi dự lễ ở Ðền Thờ, và sau lễ Chúa Giêsu ở lại mà ông bà không biết. Khi ông bà tìm gặp Người trong Ðền Thờ thì Người nói: con có bổn phận phải vâng lời Cha của con trên trời.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức cho các gia đình Công Giáo. Chúng ta quyết tâm noi gương và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh hằng quan tâm dạy dỗ và bảo vệ hôn nhân gia đình. Xin cho các gia đình công giáo biết vâng nghe và làm theo giáo huấn của Hội Thánh, nhất là vâng Lời Chúa trên hết, để được bình an hạnh phúc.

2. Gia đình là nền tảng xã hội và Giáo Hội đang bị lung lay tan vỡ. Xin cho các gia đình vượt qua được mọi thử thách gian nan, bằng cách vâng lời Chúa trên hết.

3. Giáo dục gia đình là nền tảng cấp thiết hơn hết. Xin cho các bậc cha mẹ luôn quan tâm dạy dỗ con cái về đức tin và nhân cách, để chúng sống xứng đáng làm người và làm con Chúa.

4. Chúa dạy con cái phải thảo hiếu cha mẹ. Xin cho những người làm con trong các gia đình cộng đoàn chúng ta luôn làm theo Lời Chúa dạy, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi, và ban nhiều ơn lành hồn xác.

Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức cho các gia đình. Xin cho gia đình chúng ta biết noi gương, nhất là gương vâng lời Chúa, để được sống bình an hạnh phúc.

 

Chia sẻ: