Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân.

 

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Lễ Vọng 

 (Gr 1,4-10; Pr 1,8-12; Lc 1,5-17) 

  • Dẫn vào Thánh Lễ

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy giả, Ngài là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Ngài được gọi là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, là vị ngôn sứ cao cả nhất; Ngài cũng là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho nhân loại biết Đấng Cứu Thế là Đức Kitô, là Chiên Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian. Hơn ai hết, Thánh Gioan chính là người làm phép rửa cho Chúa Cứu Thế tại dòng sông Gio-đan.  

Hiệp dâng Thánh Lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tầy giả hôm nay, xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng chuẩn bị đón ngày Chúa đến, đó là biết chết đi đối với tội lỗi, sự ích kỷ, tính  kiêu căng, can đảm nói thật, sống thật và hân hoan đi rao giảng và làm chứng cho tình yêu của Chúa. 

  • Dẫn vào bài đọc 1: Gr 1,4-10

Thiên Chúa đã nói với ngôn sứ Giêrêmia: Ngài sẽ sai ông đi làm ngôn sứ cho muôn dân. Ông sợ vì không biết ăn nói nhưng Thiên Chúa nói với ông: đừng sợ, ta sẽ ở với ngươi. Đó là nội dung của bài đọc sau đây. 

  • Dẫn vào bài đọc 2: Pr 1,8-12

Các ngôn sứ đã nghiên cứu và tìm hiểu về ơn Cứu độ. Chính Thiên Chúa đã mạc khải cho các ngài biết các ngài phải nói và truyền đạt thông điệp Tin Mừng của Chúa. Đó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.

  • Lời nguyện cho mọi người 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Gioan Tầy Giả đã được chọn làm tiền hô của Đấng Cứu Thế, Ngài là vị ngôn sứ cao cả duy nhất chỉ cho nhân loại biết Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô. Hân hoan mừng Lễ Sinh Nhật của Thánh nhân, chúng ta tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

1. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn trân trọng hồng ân Thánh chức Linh Mục chúa đã thương ban, để các ngài sống thánh thiện và nhiệt thành chu toàn trách vụ ơn gọi làm ngôn sứ.  

2. Sứ thần nói với Dacaria:“Đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông”Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu luôn kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện với một niềm tin tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa.

3. Sứ thần nói với Dacaria: “Vợ ngươi sẽ sinh hạ một con trai”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bà mẹ ý thức được sự cao trọng về thiên chức làm mẹ, để họ sẵn sàng đón nhận con cái và giáo dục chúng theo tinh thần Tin Mừng.

4. Thánh Gioan đã chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong gia đình giáo xứ chúng ta sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn đón Chúa, bằng việc tránh xa dịp tội, biết sống và làm chứng cho sự thật, để danh Chúa được vinh quang. 

Chủ tế: Lạy Chúa, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Thánh Gioan Tầy giả đã trở nên vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế. Xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần trên chúng con, để chúng con nhận ra những ân huệ Chúa ban mà tiếp tục hiến thân cho công việc rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống thiện của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.    

 

 

Lễ chính ngày  

 (Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ

Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy giả, Ngài là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Theo Kinh Thánh, Gioan là con của ông Dacaria và bà Elisabet. Suốt cuộc đời Thánh Gioan đã làm chứng cho Chúa bằng đời sống thánh thiện, đạo đức, sự khiêm nhường, lòng can đảm làm chứng cho sự thật để danh Chúa được vinh quang. Thánh Gioan đã nói và đã sống “Ngài Phải lớn lên và tôi phải nhỏ lại”. Hiệp dâng Thánh lễ Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy giả hôm nay, xin Chúa cho chúng ta biết noi gương bắt chước Thánh Gioan, chuẩn bị tâm hồn đón ngày Chúa đến và sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is 49,1-6

Thiên Chúa đã chọn và đã gọi ngôn sứ Isaia, để đem ơn cứu độ của Chúa đến tân cùng trái đất. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.  

  • Dẫn vào bài đọc 2: Cv 13,22-26

Ông Gioan đã rao giảng và kêu gọi dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối, ông đã dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Đó là nội dung của bài đọc sau đây. 

  • Cầu nguyện cho mọi người

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã chọn Thánh Gioan Tầy giả để chuẩn bị lòng người đón nhận Đấng Cứu Thế. Trong niềm vui mừng kính Sinh Nhật của Thánh nhân, chúng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. 

1. Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục luôn sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, để các ngài trở nên ánh sáng, trở nên muối mặn ướp đời, hầu mọi người sớm nhận nhận biết tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

2. Thánh gioan đã sống và đã nói: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn hăng say nói về Chúa, sống Tin Mừng của Chúa và hết mình phục vụ Chúa với một tấm lòng khiêm nhưởng, để danh Chúa được sạng rỡ vinh quang. 

3. Thánh Gioan đã rao giảng và kêu gọi sám hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tội nhân, biết khiêm tốn nhìn nhận bản thân, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, đến lãnh nhận Bí Tích giải tội để được Chúa thứ tha và ban nhiều ơn lành hồn xác.

4. Gioan nghĩa là “Chúa ban ơn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa, để biết sống chân thành yêu thương nhau và sống tâm tình tạ ơn đối với Thiên Chúa

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan tẩy Giả chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin Chúa cho chúng con sống trọn hảo ơn gọi làm con Chúa bằng đời sống thánh thiện, hy sinh phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

NA-MtgTL

Chia sẻ: