Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Chúa Giêsu là lương thực thiêng liêng (Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh long trọng mừng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Vì yêu thương, trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để trao ban mình và máu Ngài làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Đây là giao ước mới, giao ước tình yêu được ký kết bằng Máu của Chúa Kitô đổ ra trên Thập Giá, giao ước khơi nguồn cứu độ, giao ước đem lại sự sống muôn đời. 

Hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, xin cho chúng ta biết cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa. Đồng thời, xin cho chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ, rước lễ và chầu Thánh Thể Chúa.       

  • Dẫn vào bài đọc 1: Xh 24,3-8

Ông Môisen nói cho dân Itrael biết về các điều luật Chúa truyền. Ông lập bàn thờ tế lễ Đức Chúa và lấy máu rảy trên dân. Đây là dấu chỉ của giao ước giữa Chúa với dân. Đó là nội dung bài đọc sau đây.  

  • Dẫn vào bài đọc 2: Dt 9,11-15

Chúa Giêsu là Thượng tế của giao ước mới, đã lấy máu mình thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Máu Người đổ ra chỉ một lần mà chúng ta được lãnh ơn cứu chuộc muôn đời. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 14,12-16.22-26

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa cầm bánh và rượu dâng lời chúc tụng, đọc lời truyền phép để bánh rượu trở nên Mình và Máu Thánh Người, là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.  

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể, để hiến ban thịt và máu Thánh Người làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.

1.Đức Kitô là vị Thượng Tế của giao ước mới trên Bàn Thờ Thập Giá, Chúa đã hiến thân làm của lễ vẹn toàn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, Linh mục trong Hội Thánh, mỗi ngày thêm khôn ngoan thánh thiện, để đời sống và lời rao giảng của các ngài trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa muôn dân. 

2. Máu Đức Kitô thanh tẩy lương tâm chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tín hữu đang sống xa lìa Thiên Chúa, sống bất hòa với nhau, biết hoán cải, trở về kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa Thanh tẩy, tha thứ, được tận hưởng nguồn sống thiêng liêng và được lớn lên trong trong niềm tin cậy mến. 

3. Bí tích Thánh thể dấu chỉ của sự hiệp thông, chia sẻ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô giáo được hiệp nhất, để cùng tuyên xưng một niềm tin vào Thiên Chúa, cùng chia sẻ một bánh Thánh là chính mình và Máu Chúa Kitô.

4. Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ và sống Thánh Lễ mỗi ngày cách cụ thể, đó là sẵn sằng hy sinh chia sẻ cơm áo cho những anh chị em nghèo khổ.      

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu Bí Tích kỳ diệu này, để chúng con được nghiệm thấy ơn cứu chuộc Chúa thương ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.     

NA-MtgTL

Chia sẻ: