Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm A

Chúa Kitô Là Lương Thực Thiêng Liêng (Ðnl 8,2-3.14-16; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58)

 

Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Giáo Hội long trọng kính thờ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.Thánh Lễ này đã có từ năm 1264 do Đức Giáo Hoàng Urbanô II lập ra thời Trung Cổ ở Châu Âu, sau này toàn Giáo Hội cử hành cách sâu rộng hơn và được coi là Lễ rất trọng, xưa gọi là Lễ Săngti.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, tôn thờ tình yêu Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Chính thân xác và máu của Người đã trở nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta ở đời này và đời sau. Xin Chúa cho chúng ta siêng năng rước Chúa để được sống muôn đời. 

Dẫn vào Bài Ðọc 1: Ðnl 8,2-3.14-16

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen nhắc dân Do Thái nhớ các ơn lành Chúa ban, suốt 40 năm đi trong sa mạc về đất Chúa hứa. Lúc đói, Chúa cho manna ăn; khi khát, Chúa cho có nước uống. Bánh và nước đó là hình ảnh Thánh Thể Chúa Kitô.

Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 10,16-17

Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ: Khi rước lễ, chúng ta cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, nên mọi người phải hiệp nhất với nhau và thương yêu nhau, vì tất cả hợp thành một thân thể. Ðó là ý nghĩa đọan thư sau đây.

Cầu Nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Chúa Kitô ban Mình và Máu Thánh Người làm của ăn và thức uốngnuôi dưỡng linh hồn chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta cùng hân hoan tôn thờ cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.  

1. Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các linh mục trong Hội Thánh, siêng năng cử hành Bí Tích Thánh Thể, sống khiêm tốn hiền hòa, để lễ dâng và đời sống của các ngài trở nên dấu chỉ Bánh Thánh của tình yêu Chúa cho mọi người    

2. Thánh Phaolô nói: “Chỉ có một tấm Bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu được hiệp nhất trong Đức tin, cùng tôn thờ tình yêu Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, nhất là biết sống yêu thương, sẵn lòng chia sẻ cơm áo cho nhau như lời Chúa dạy. 

3. Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em sống trong tình trạng khô khan, lâu năm không xưng tội, rước lễ, được ơn hoán cải đời sống, trở về lãnh nhận ơn tha thứ, để xứng đáng rước Mình Thánh Chúa hầu được Chúa cho hưởng sự sống muôn đời. 

4. Mình và Máu Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể là sự hiện hữu đích thực trọn vẹn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ, rước Lễ và chầu Thánh Thể, để kín múc ân sủng là lương thực thiêng liêng nuôi sống chúng ta đời này và đời sau. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên Tấm Bánh hằng sống nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con siêng năng rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, để cuộc đời chúng con nên một với Chúa và trở nên bánh tình yêu cho nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 NA_MtgTL

 

Chia sẻ: