Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ kính Chúa Ba Ngôi năm A

​Thiên Chúa Là Tình Yêu (Xh 34, 4-6.8-9; 2Cr 13, 11-13; Ga 3, 16-18)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Chúa Nhật mừng kính trọng thể Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu, và là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Ba Ngôi hiệp nhất nên một đã cùng đi vào lịch sử Cứu Độ. Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần Thánh hóa.

Sự hiệp thông Ba ngôi đã trở nên một Thiên Chúa, vì Chúa Cha yêu thương Chúa con, và ngược lại Chúa Con được Chúa Cha yêu thương, tình yêu liên kết Cha con là Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần được yêu từ Chúa Cha và Chúa con mà ra. Vì thế, Thánh Lễ kính trọng thể  Chúa Ba Ngôi hôm nay, không chỉ để cho chúng ta tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, mà điều quan trọng đối với chúng ta là: Tình Yêu của Ba Ngôi tuôn đổ trên chúng ta và tình yêu Ba Ngôi đã thực sự trở nên kiểu mẫu cho đời sống của mọi Kitô hữu. Xin cho chúng ta cảm nghiệm sâu đậm tình yêu bao la của Thiên Chúa và sống tình hiệp nhất theo kiểu mẫu tình yêu Ba Ngôi đối với Chúa và tha nhân. 

  • Dẫn vài Bài Ðọc 1: Xh 34, 4-6.8-9

Trong bài đọc sau đây, Chúa hiện ra với Môisen, tỏ cho ông biết Người là Ðấng thương xót. Người thương xót nhận lời ông, tha tội thờ bò vàng cho dân Do thái. Người cũng thương tha tội chúng ta.

  • Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Cr 13, 11-13

Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu ở cùng chúng ta, ban bình an hạnh phúc cho chúng ta. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

  • Cầu Nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương Chúa Cha đã ban Con Một yêu dấu và ban Chúa Thánh Thần để thánh hóa, dẫn đưa chúng ta đến lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ tình yêu Chúa Ba Ngôi và tha thiết dâng lời nguyện xin. 

1. Ông Môsê thưa với Chúa: “Nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, xin Ngài cùng đi với con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa luôn hướng dẫn, đồng hành và ban nhiều ơn cần thiết cho các mục tử trong Hội Thánh, để nhờ ơn Chúa các ngài hướng dẫn dân Chúa sống niềm tin vào một Chúa Ba Ngôi. 

2. “Ai Tin vào Con một Thiên Chúa thì khỏi phải chết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các kitô hữu đang sống trong tình trạng khô khan, chối bỏ đức tin và tình yêu của Chúa, được ơn hoán cải, trở về sống Đức tin đã lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội.

3. Mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi là kiểu mẫu cho tình yêu gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình công giáo luôn sống và cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi, hết lòng tôn kính Chúa và yêu thương nhau, để gia đình luôn được bình an hạnh phúc. 

4. “Anh em hãy nên trọn lành, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta đồng tâm nhất trí xây dựng cộng đoàn, xây dựng gia đình mỗi ngày phát triển về mọi phương diện, nhất là sống chân thành yêu thương nhau và hết lòng tôn kính Chúa Ba Ngôi.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là nguồn cội của sự sống.  Xin cho chúng con tiến sâu hơn trên con đường thánh thiện, để cảm nghiệm tình yêu tuyệt vời của Chúa mà hân hoan sống đức tin và làm chứng cho tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa bằng chính đời sống hàng ngày của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ đức kitô Chúa chúng con.        

    NA_MtgTL

 

 

Chia sẻ: