Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Hiển Linh

Chúa Giêsu Là Ánh Sáng Muôn Dân (Is 60,1-6; Ep 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Trong ngày lễ Giáng Sinh là ngày vui của toàn thể nhân loại, ngày vui của toàn thể vũ trụ. Hôm nay, ngày Lễ Chúa Hiển linh, ngày Thiên Chúa tỏ mình cho ba đạo sĩ, vốn là dân ngoại nhưng được Chúa ưu ái mời gọi đến chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua Con Một Chí Ái là Đức Giêsu Kitô, Ngài đã làm người và trở nên Ánh Sáng dẫn đưa mọi người vào hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng thánh lễ, xin Chúa thương tỏ mình ra cho những người chưa biết Chúa, và xin cho chúng ta trở nên ánh sao phản chiếu sự hiện diện yêu thương của Chúa để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương. 

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is 60,1-6

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ. Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Ep 3,2-3.5-6

Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà cứu độ mọi dân nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 2,1-12

Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước. 

  • Cầu nguyện cho mọi người

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài muốn cứu độ hết thảy mọi người. Hôm nay, qua con một chí Ái là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân nhận biết tình yêu của Ngài. Cùng với  ba nhà đạo sĩ chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên các ngươi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần  để các ngài thêm khôn ngoan, thánh thiện và phản chiếu ánh sáng của Chúa cho mọi người. 

2. Chúa là Ánh Sáng khởi nguyên từ Ánh Sáng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết đón nhận Ánh Sáng của Lời Chúa và chuyên tâm cầu nguyện để được nên thánh.

3. Nhờ Tin Mừng mà dân ngoại được thừa kế gia nghiệp nước Trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị em không cùng niềm tin được ánh sáng của Chúa  soi dẫn, để họ sớm nhận biết Chúa và được hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban.  

4. Chúng tôi đến thờ lạy người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, thành tâm thờ lạy chúa trong Bí tích Thánh Thể, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ mỗi ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã dùng Ánh sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng trở nên ánh sao phản chiếu tình thương của Chúa cho anh chị em xung quanh bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: