Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

Nền Tảng Của Giáo Hội

Ngày 29 Tháng 6

Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ

Nền Tảng Của Giáo Hội

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, hai cột trụ được chính Đức Kitô cắt đặt để xây dựng tòa nhà Giáo Hội. Thánh Phêrô có tên gốc là Simon, là người duy nhất được Chúa Giêsu  đổi tên, Ngài là người đầu tiên mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và cũng là người đầu tiên thay mặt Chúa Kitô điều khiển Giáo Hội. Thánh Phaolô được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, và Ngài đã trở nên tông đồ đem ơn cứu rỗi đến cho nhân loại.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, suốt đời hy sinh phụng sự Chúa, thương yêu phục vụ mọi người.

 

Thánh Lễ Vọng

(Cv 3,1-10, Gl 1,11-20, Ga 21, 15-19)

  • Dẫn vào bài đọc 1: Cv 3,1-10

Thánh Phêrô nhân danh Đức Kitô chữa người què từ khi lọt lòng mẹ ở cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp. Đó là nội dung của bài trích sách sau đây

  • Dẫn vào bài đọc 2: Gl 1,11-20

Bài trích thư của Thánh Phao lô tông đồ gửi tín hữu Galát sau đây,  Thánh Phaolô đã kể lại ơn gọi, cuộc đời và sứ mạng Thiên Chúa mời gọi Ngài làm tông đồ loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho Chúa.

  • Lời Nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Phêrô và Phaolô đã dâng hiến cuộc đời làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh. Cùng với các Ngài, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. 

1.   Chúa Giêsu nói: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để Ngài tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn Hội Thánh sống Tin Mừng trong cuộc hành trình tiến về quê Trời.

2.  Thánh Phêrô nói: “Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn trung tín trong tình mến Chúa yêu người, để đời sống của họ trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa.

3.  Thánh Phaolô nói: “Chúa đã thương mạc khải Con của Người cho tôi, và sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho dân ngoại”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo được thêm can đảm, lòng nhiệt thành, để rao giảng Tin Mừng cho nhiều nơi, nhiều người chưa nhận biết Tin Mừng của Chúa. 

4.  Chúa nói với Thánh Phêrô: “Hãy theo Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho gia đình giáo xứ chúng ta, luôn biết dấn thân theo Chúa, nhiệt thành phục vụ Chúa trong các việc bổn phận của đời sống và hy sinh cộng tác cho công việc chung của giáo xứ chúng ta. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô đã hăng say rao giảng Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương các Ngài luôn trung thành vâng giữ và thực hành Lời Chúa, nhất là hăng say rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Thánh Lễ chính ngày

(Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19)

  • Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 12,1-1

Chúa đã cho thiên sứ giải thoát thánh Phêrô khỏi xiềng xích ngục tù.   Người luôn yêu thương cứu giúp những kẻ hy sinh phụng sự Người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào Bài Ðọc 2: 2Tm 4,6-8.17-18

Ðoạn thư sau đây thuật lại thánh Phaolô đã được Chúa ban sức mạnh, để rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Và giờ đây ngài chỉ còn chờ Chúa thưởng trên Thiên Quốc.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Thánh Phêrô và Phaolô có lòng tin vững mạnh, lòng mến Chúa tha thiết, đã được Chúa Giêsu đặt làm cột trụ, làm nền móng xây dựng Hội Thánh. Cùng với các Ngài chúng ta cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.

1. Chúa nói: “C on là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phaxicô, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài tiếp tục xây dựng Hội Thánh mỗi ngày thêm vững mạnh và trở nên tinh tuyền, thánh thiện như lòng Chúa ước mong. 

2. Thánh Phaolô nói: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Cha Phêrô -Giám mục giáo phận chúng ta-  được bền vững trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến, để ngài tiếp tục phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.      

3. Thánh Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô - Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho có nhiều người mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô, Đấng cứu độ duy nhất. 

4. Thánh Phêrô và Phaolô đã trọn đời rao giảng Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết noi gương hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống phục vụ thấm đậm tình bác ái yêu thương.  

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã hăng say rao giảng Tin Mừng và lấy chính máu mình mà làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con trung thành tuân giữ giáo huấn các ngài rao giảng, để được cùng với các Ngài vui hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.   

NA-MtgTL

Chia sẻ: