Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Giáng Sinh

Hôm Nay Chúa Cứu Thế Ðã Giáng Sinh

 

Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Ðêm

Bình An Đích Thực

(Is 9,2-4.6-7; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)

 

 • Dẫn vào Thánh Lễ:

Đêm nay, đêm Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là sự Bình an đích thực, Ngài đến để nối lại mối tương quan giữ con người với Thiên Chúa đã bị rạn nứt từ khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Ngài đến để thông ban ân sủng, tình yêu cứu độ cho những người thành tâm thiện chí tin theo Ngài.

Trong niềm vui thánh thiện đêm nay, chúng ta cùng hiệp dâng Thánh lễ, cảm tạ Tình Yêu Thiên Chúa và xin Ngài đổ tràn sự bình trên tâm hồn mỗi người chúng ta. 

 • Dẫn vào bài đọc I: Is 9,2-4.6-7

Bài đọc sau đây cho thấy dân Chúa đang sống nô lệ lầm than, được Ngôn sứ Isaia loan báo Thiên Chúa cho Con của Người đến giải phóng và ban bình an sung túc cho họ.

 • Dẫn vào bài đọc 2: Tt 2,11-15

Thánh Phaolô cho biết: Ân sủng cao cả Thiên Chúa ban cho chúng ta chính là Ðức Giêsu, Ðấng hiến thân chuộc tội chúng ta, thanh luyện chúng ta thành dân riêng của Người và chuyên cần làm việc thiện. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

 • Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,1-14

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc thánh Giuse và Ðức Maria phải về Bêlem để khai dân số theo lệnh truyền của hoàng đế. Chính vào thời gian này, Đức Maria cũng đến ngày sinh hạ người con vào đời. Mẹ sinh con tại Bêlem và đặt trong máng cỏ bò lừa trong một khung cảnh nghèo hèn. Trong giờ Chúa Giêsu sinh ra, đông đảo đạo binh các thiên thần hợp tiếng hân hoan ca tụng Thiên Chúa: “Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

 • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong đêm Hồng Phúc này, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là quà tặng tình yêu, Ngài là nguồn Bình an, nguồn ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa Cha đã dành cho nhân loại. Trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.   

1. Chúa đã Giáng Sinh, Ngài là Ánh Sáng Thật, Ánh Sáng xua tan bóng tối của tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh nhiệt tâm sống và loan báo Ánh Sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu Hài Đồng.  

2. Chúa Giáng Sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các ki-tô hữu thành tâm cộng tác với Chúa để xóa bỏ hận thù, ghen ghét, nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo trên thế giới hiện nay. 

3. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị em không cùng niềm tin được bình an của Chúa Hài Đồng lấp đầy tâm hồn để họ sớm nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Người.

4. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được tràn đầy tình yêu, và sự bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng để mỗi người chúng ta hân hoan loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho hết thảy mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô giáng sinh làm người để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hân hoan đón nhận niềm vui thánh thiện và sự bình an của Chúa, để chúng con nhiệt tâm sống chứng nhân Tin Mừng về mầu nhiệm Nhập Thể của Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô  Chúa chúng con.  

NA-MtgTL

 

 

Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Rạng Đông

Chúa Đã Giáng Sinh

(Is 62,11-12; Tt3,4-7; Lc 2,15-20)

 

 • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay, Ánh sáng đã chiếu rọi trên chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Cùng với các mục đồng tìm về hang Belem để cung kính thờ lạy Chúa Giêsu Hài Nhi nằm trong máng cỏ.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta biết tìm đến Chúa bằng tất cả lòng mến yêu tôn thờ và hân hoan làm chứng cho mầu nhiệm tình yêu Giáng Sinh. 

 • Dẫn vào bài đọc 1: Is 62,11-12

Ngôn sứ Isaia loan báo cho thiếu nữ Xion biết, ơn Cứu Độ đã tới đó là nội dung bài đọc sau đây.  

 • Dẫn vào bài đọc 2: Tt 3,4-7

Nhân loại được lãnh ơn cứu độ là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là nội dung bài đọc sau đây. 

 • Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 2,15-20

Tin Mừng hôm nay thuật lại: Những người chăn chiên đã đến thờ lạy Chúa nơi hang Belem, họ tôn vinh Thiên Chúa và nói cho mọi người biết những gì họ đã thấy. 

 • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Ngôi Lời đã Giáng Sinh làm người để thông chia đau khổ phận người, những ai tin nhận, cung kinh thờ lạy sẽ được Người dẫn tới vinh quang bất diệt trong Nước Trời. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. 

1. Vì thương xót, Thiên Chúa đã cứu chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh hăng say loan báo mầu nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh, bằng chính đời sống khó nghèo, vâng phục của mình, để mọi người sớm nhận ra lòng thương xót của Chúa. 

2. Các mục đồng đã kể lại những gì họ đã thấy khi gặp Hài Nhi Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tín hữu biết sống và làm chứng cho Chúa về những ơn lành họ đã lãnh nhận bằng đời sống tin yêu, phó thác và dẫn thân phục vụ mọi người.

3. Các mục đồng đã gặp thấy Đức Mẹ, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trẻ có được đời sống cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh Lễ, để kín múc nguồn sức  thánh từ Chúa Giêsu Hài Đồng mà có thể lướt thắng mọi khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình.   

4. Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những gì xảy ra và suy niệm trong lòng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta siêng năng đọc và suy niệm lời Chúa, sẵn lòng để Ánh Sáng của Ngôi Lời hướng dẫn cuộc đời, hầu chúng ta được nhận nhiều ơn lành thánh Chúa thương ban.    

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, Chúa đã vâng phục Chúa Cha xuống thế làm người đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con mở lòng đón nhận Ngài và hân hoan loan báo Tin Mừng Giáng Sinh của Chúa như các mục đồng năm xưa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.   

NA-MtgTL

 

 

Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Ban Ngày

Ngôi Lời Là Ánh Sáng Thật

(Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18)

 

 • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là Ngôi Lời, là Ánh Sáng thật, ánh sáng xua tan bóng tối, đem lại ánh sáng vĩnh cửu, tình thương và ơn cứu độ cho con người. Thế nhưng, nhiều người đã chối bỏ và không tin nhận Người.

Chúng ta sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho chúng ta được ánh sáng của Ngôi Lời chiếu tỏa mà thành tâm tin nhận Ngôi Lời đã giáng sinh là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta.

 • Dẫn vào bài đọc 1: Is 52,7-10

Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân Chúa biết: Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho họ và toàn thể nhân loại. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

 • Dẫn vào bài đọc 2: Dt 1,1-6

Xưa Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay Người sai Con Một là Ngôi Lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của Người mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

 • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,1-18

Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Ngôi Lời và là Thiên Chúa. Người tạo thành vạn vật. Người nhập thể cứu độ loài người. Người là Ánh Sáng và là Sự Sống. Ai tin nhận Người thì được làm Con Thiên Chúa.

 • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Ngôi Lời là Ánh Sáng bất diệt, Ánh sáng xua tan bóng tối. Hôm nay, Ánh sáng của Chúa Hài Đồng đã chiếu tỏa và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta mở lòng đón nhận Người và tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin. 

1. Từ nguồn sung mãn của Người tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phaxicô, cho các Đức Giám mục và Linh mục được trần đầy ân sủng của Chúa Giêsu Hài Đồng để các ngài luôn sáng suốt và khôn ngoan lãnh đạo dân thánh Người.  

2. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo Tin Mừng, công bố bình an. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu, cách riêng cho các nhà truyền giáo luôn nhiệt thành hăng say loan báo Tin Mừng bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

3. Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho  những người đang sống trong bóng đêm của tội lỗi được ánh sáng của Chúa Hài Đồng  chiếu soi, để họ nhận biết Chúa và thành tâm trở về với Ngài.

4. Ngôi Lời là ánh sáng thật. Chúng ta hiệp lời cầu xin chúa cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, luôn chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng cách cụ thể bằng việc sống hòa thuận, yêu thương và thực thi bác ái với hết thảy mọi người.  

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ánh sáng mới của Ngôi Lời Nhập Thể đã tràn ngập và chiếu dãi vào tận thâm sâu tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con cũng làm cho ánh sáng của Chúa rực cháy trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: