Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (A,B,C)

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần (Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3-7.12-13; Ga 20, 19-23)

 

Thánh Lễ Vọng

Dòng Nước Hằng Sống

(Ge 3,1-5; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Chiều nay, cả Giáo Hội hân hoan cử hành Lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay cho chúng ta biết vai trò của Chúa Thành Thần trong lịch sử sáng tạo và Cứu độ của Thiên Chúa. Ngài là Thần Khí, là sự sống, là mối dây liên kết, là suối nguồn ơn Thánh, là Đấng canh tân và đổi mới tâm hồn con người.   

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn phúc lành trên chúng ta, để chúng ta kiên vững trong niềm tin vào Thiên Chúa. 

  • Dẫn vào Bài đọc 1: Ge 3,1-5 

Thần khí Đức Chúa đổ trên tất cả mọi người, người sẽ trở thành ngôn sứ, người khác được thấy các thị kiến và những ai kêu cầu danh Đức Chúa thì được ơn Cứu độ. Đó là nội dung của bài đọc sau đây. 

  • Dẫn vào Bài đọc 2: Rm 8, 22-27

Thần khí Đức Chúa như ân huệ đầu mùa, Ngài thấu suốt mọi tâm can và luôn nâng đỡ những ai yếu hèn. Đó là nội dung của đoạn thư sau đây.  

  • Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 7, 37-39

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người: Ai khát, ai tin vào Ngài thì đến lãnh nhận dòng nước hằng sống. Nhờ tin và đến kín múc dòng nước hằng sống chúng ta được hưởng ơn Cứu độ của Chúa.  

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tếAnh chị em thân mến, 

Chúa đã cử Thánh thần đến để canh tân đổi mới bộ mặt trái đất, đổi mới Giáo Hội và đổi mới tâm hồn con người. Trong niềm hân hoan mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.  

1. Chúa Thánh Thần là Đấng ban phát mọi ơn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục Tử trong Hội Thánh luôn khôn ngoan trong điều hành, nhiệt thành trong sứ vụ, nhất là sốt sáng khi cử hành các Bí Tích, để đem lại nhiều ơn lành cho các tín hữu.

2. Chúa Thánh Thần là Đấng ủi an và hay bào chữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần thương nâng đỡ ủi an và ban những ơn cần thiết cho các tín hữu đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin, để họ được trung thành theo Chúa và lớn lên trong tình yêu mến.  

3. Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ những yếu hèn của chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh thần đến thanh tẩy và canh tân tâm hồn các bạn trẻ, để các bạn từ bỏ những đam mê tội lỗi, những dục vọng thấp hèn và trở về với nguồn ân sủng của Chúa bằng việc siêng năng lãnh nhận Bí tích Giải Tội.   

4. Ai khát hãy đến cùng Ta mà uống. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta có được lòng khao khát Chúa, siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ, để  kín múc nguồn sức sống từ Chúa Thánh Thần. 

Chủ tế: Lạy Chúa Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Xin thương tuôn đổ ơn Chúa Thánh thần và canh tân lòng trí chúng con, để chúng con trở nên một Kitô hữu đạo đức, thánh thiện và hân hoan làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trong đời sống đức tin của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.   

NA-MtgTL

 

 

Thánh Lễ Chính Ngày

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

(Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3-7.12-13; Ga 20, 19-23)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ: 

Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chính ngày hôm nay Hội Thánh được tràn đầy ân sủng, tràn đầy sức sống và đón nhận sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng. 

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần của Ngài trên chúng ta, để chúng ta sống yêu thương và hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa, đồng thời hân hoan làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.  

  • Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 1-11

Bài đọc sau đây kể lại sự việc các tông đồ đang tụ họp trong nhà Tiệc Ly. Và Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống, cho các ông nói được các thứ tiếng và can đảm loan báo Tin Mừng.

  • Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 12, 3-7.12-13

Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ân sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, nên mọi người phải hợp nhất xây dựng Hội Thánh. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 20, 19-23

Tin Mừng hôm nay kể lại rằng Chúa Phục Sinh đến ban bình an và Thánh Thần cho các tông đồ, Ngài sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. 

  • Cầu Nguyện cho mọi người:

Chủ tếAnh chị em thân mến, 

Sau khi Đức Giêsu về Trời, Thiên Chúa đã cho Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin. 

1. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục và phó tế được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để các Ngài luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng và dẫn dắt con thuyền Hội Thánh đi trong bình an của Chúa.  

2. Thần khí tỏ ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết dùng những khả năng Chúa ban, để tận tâm phục vụ Hội Thánh và làm vinh danh Chúa.  

3. Chúa Thánh Thần là nguồn chân lý, là sự thật và là bình an. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trên các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ sống trong sự thật, công bằng và bác ái, hầu đem lại bình an cho mọi dân nước.     

4. Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo sự hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần đến loại trừ mọi mối bất hòa ghen ghét và chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mỗi người dấn thân phục vụ và xây dựng giáo xứ trong tình yêu thương hiệp nhất.   

Chủ tếLạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần của Ngài và không ngừng canh tân đổi mới Giáo Hội. Xin cũng tiếp tục tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần trên cuộc đời chúng con, để chúng con sống thánh ý Chúa trong niềm vui và bình an. Chúng con con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

NA-MtgTL

Chia sẻ: