Chia sẻ: 
14/06/2021 09:36

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm A

​Con Yêu Dấu (Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ

Kính thưa cộng đoàn, 

Nếu chúng ta đã được chứng kiến một Thiên Chúa hạ mình xuống làm người trong đêm Giáng sinh mang dáng dấp một bé thơ nghèo hèn, thì dường như điều này chưa đủ đối với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa, nên hôm nay Người lại hạ mình xuống thêm một bậc nữa, xuống tận đáy xã hội nhân loại khi nhận mình tội lỗi.

Khiêm nhường sám hối là bước khởi đầu để ta đón nhận Tin Mừng. Khiêm nhường sám hối là quay trở về với Cha, sống trọn tâm tình của người con hiếu thảo. Khi khiêm nhường trở về, ta sẽ gặp được người Cha nhân hậu đang đứng chờ ta. Người sẽ nói với ta như nói về Đức Giêsu: "Đây là con Ta yêu dấu. Ta hài lòng về con". Với tâm tinh đó kính mời cộng đoàn sốt sáng tham dự Thánh Lễ:

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is 42,1-4.6-7

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế và là Tôi Tớ Thiên Chúa tuyển chọn. Người là ánh sáng muôn dân. Người đến tái lập chân lý và giải thoát kẻ khốn khó.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Cv 10,34-38

Thánh Phêrô xác quyết Thiên Chúa không thiên vị người nào. Ai tin Người thì được cứu rỗi nhờ Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chịu phép rửa, được Thiên Chúa tấn phong, được Thánh Thần sai đi rao giảng Tin Mừng. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 3, 13-17

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu đến sông Giođan chịu phép rửa, để bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng, được Chúa Cha công nhận là Con Yêu Dấu, và Chúa Thánh Thần tấn phong làm Ngôn Sứ.

  • Cầu nguyện cho mọi người

Chủ tếAnh chị em thân mến,

Mầu nhiệm chịu phép rửa nơi Đức Kitô hôm nào bên bờ sông Giođan cho chúng ta thấy Đức Giêsu đã khởi sự cuộc đời rao giảng Tin Mừng từ biến cố đặc biệt này, và Ngài mời gọi chúng ta hãy tiếp tục ra đi từ giếng rửa tội của mỗi người. Vậy chúng ta cùng nguyện xin:

1. “Con là Con của Cha. Ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn hăng say hoàn thành sứ mạng của mình, là đưa dẫn muôn người đến với Đức Giêsu qua Bí Tích Rửa Tội.

2. “Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý”. Xin cho những nhà lãnh đạo quốc gia biết chân thành đối thoại, và khiêm tốn lắng nghe, để từ đó biết quên mình phục vụ vì lợi ích cộng đồng.

3. “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Xin cho những nhà truyền giáo luôn mặc lấy tâm tình của Thánh Gioan luôn xóa mình ra không để cho nước Chúa được ngự trị.

4. “Chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn ý thức được tầm quan trọng của Bí Tích Rửa Tội để biết sống xứng đáng là một người Kitô hữu như Chúa ước mong.

Chủ tếLạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con tham dự vào đời sống thần linh ngay ở đời này qua Bí Tích rửa tội nhờ giá máu cứu độ của Chúa Giêsu Con yêu dấu của Cha. Xin Cha cho chúng con hết lòng thờ phượng Cha và phục vụ Hội Thánh với tinh thần con thảo, nhờ đó chúng con biết làm sáng danh Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Rose_MtgTL

 

Chia sẻ: