Chia sẻ: 
14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Các Thánh Nam Nữ

​Hiến Chương Nước Trời (Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12)

 
  • Dẫn Vào Thánh Lễ:

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng kính các thánh nam nữ trên trời. Trong đó có các thánh Tử Đạo Việt Nam, có tổ tiên ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Các ngài được hưởng hạnh phúc Nước Trời vì trong suốt dọc dài hành trình làm người, làm con Chúa, các ngài đã sống trọn hảo giới luật yêu thương mà Chúa đã truyền dạy.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, nhờ lời chuyển cầu của các thánh, xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết, để chúng ta sống theo gương các Ngài, hầu mai này được chung hưởng sự sống đời đời cùng các thánh trên Nước Trời.

  • Dẫn vào bài đọc 1: Kh 7, 2-4.9-14

Bài trích sách Khải Huyền sau đây nói về thị kiến thần linh của Thánh Gioan Tông Đồ. Trong đó, Ngài nhìn thấy cảnh tượng trời mới, đất mới trong ngày tận thế, với từng đoàn người đông đảo thuộc mọi dân mọi nước đến thờ lạy Chúa. Họ là các thánh nam nữ đã chịu nhiều đau khổ thử thách nhưng vẫn một lòng trung tín với Chúa. Nhờ vậy mà họ được hưởng ơn Cứu chuộc của Chúa Kitô. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: 1 Ga 3,1-3

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ nội dung nói rằng: Do tình yêu Thiên Chúa mà chúng ta được chọn làm con, được làm người đồng thừa kế với Con của Thiên Chúa là Đức Giêsu kitô. Thế gian đã không biết điều này, vì thế gian không biết Người. Nhờ đặt niềm hy vọng nơi Người, chúng ta thánh hóa bản thân để nên thanh sạch giống như Người hầu được hưởng vinh quang với Người trên Nước Trời. 

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5, 1-12

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tám mối phúc thật hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời. Đây là Kim chỉ nam cho mọi kitô hữu muốn nên trọn lành theo gương của Chúa Cha là Đấng trọn lành. Nhờ sống tinh thần tám mối phúc chúng ta được hưởng vinh quang cùng các thánh trên Nước Trời.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, các thánh là những người được tình yêu Chúa biến đổi, và nhờ sống tinh thần tám mối phúc mà các Ngài được hưởng hạnh phúc trên Nước Trời. Hiệp cùng các thánh, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Chúa nói: “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên Trời là Đấng trọn lành”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh mỗi ngày trở nên thánh thiện, đạo đức và hăng say rao giảng Tin Mừng, để giúp các tín hữu sống ơn gọi nên thánh.

2. “Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch”. Xin cho các tu sĩ được ơn trung thành với Chúa và sống trọn đời thanh khiết để làm chứng cho Nước Trời.

3. Tám mối phúc là tinh hoa của Tin Mừng. Xin cho các tín hữu sống tinh thần tám mối phúc cách cụ thể bằng đời sống bác ái, yêu thương, tích cực xây dựng nền hòa bình và sẵn lòng hy sinh, can đảm chấp nhận mọi khó khăn vì Tin Mừng.

4. “Phúc thay ai ăn ở thuận hòa”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết sống hiệp nhất, yêu thương, tha thứ, để được chung hưởng  hạnh phúc cùng các thánh trên Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa, các thánh đã sống trọn hảo tinh thần tám mối phúc. Xin cho chúng con nhận ra tình yêu Chúa luôn ấp ủ cuộc đời chúng con, để chúng con nỗ lực sống thánh thiện, noi gương các thánh và không ngừng chúc tụng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: