Chia sẻ: 
14/06/2021 09:36

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B

Yêu như Chúa yêu (Cv 10,25-26.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta và sẵn sàng hiến mạng sống qua cái chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Chính vì yêu thương mà Chúa đã tha thiết mời gọi chúng ta nên một với Người, bằng việc tuân giữ giới răn Người truyền dạy là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Nhất là yêu thương những người nghèo khổ bất hạnh, những người bị bỏ rơi, nghèo đói phần hồn phần xác. Đặc biệt, yêu như Chúa yêu là yêu cả những người không yêu thương mình, những người mình không ưa, không thích, thậm chí yêu cả thù địch của mình.

Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cảm tạ tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đáp lại tình yêu và lời mời gọi của Chúa bằng chính đời sống bác ái, sẵn sàng hy sinh và giúp đỡ anh chị em đồng loại như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. 

  • Dẫn vào bài đọc 1: Cv 10,25-26.44-48

Bài đọc sau đây thuật lại Thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông Cornêliô, và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người. Ðiều đó chứng tỏ Chúa thương cứu rỗi hết mọi người.

  • Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 4,7-1

Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế Ngài đã ban con duy nhất là Đức Giêsu Kitô làm của lễ đền tội cho nhân loại. Ai yêu thương như Chúa thì được Người sinh ra, còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 15,9-17

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tình yêu lớn nhất là tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta sống noi gương tình yêu của Người bằng việc tuân giữ lời Người truyền dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu Thương anh em”

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tếAnh chị em thân mến,

Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã vâng phục Thánh ý Chúa Cha, hiến dâng thân mình làm của lễ, để cứu độ con người. Cũng vì yêu thương, Chúa muốn chúng ta nên một với Người trong tình yêu, đồng thời Người để lại di chúc với lời truyền dạy “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con”.  Quyết tâm thực hiện lời Chúa truyền, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. 

1. Thiên Chúa là Tình Yêu.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh ngày càng có nhiều linh mục tận tâm, hy sinh làm chứng cho Tình yêu Chúa bằng chính lời giáo huấn, cách thể hiện tình yêu, việc làm và gương sáng của các ngài theo Tin Mừng của Chúa. 

2. Cứ dấu này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang sống trong các nước xảy ra nạn kỳ thị chủng tộc, chiến tranh, hận thù, biết can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương, để nhờ đời sống của họ mọi người biết yêu thương nhau. 

3. Không có tình  thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho nhiều người đang quảng đại hy sinh giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật được kiên tâm noi gương Chúa, và nhờ sự hy sinh giúp đỡ này mọi người sẽ nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương.  

4. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong các gia đình, biết yêu thương và đón nhận những khác biệt của nhau, dám sống cho nhau và vì nhau, để xây dựng một gia đình thấm đậm tình Chúa, chứa chan tình người và trở thành cộng đoàn chứng tá của Thiên Chúa tình yêu.  

Chủ tếLạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con “hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Xin ban những ơn cần thiết cho chúng con, để chúng con trung tín giữ các điều Chúa truyền dạy nhất là quyết tâm từ bỏ tội lỗi để chúng con xứng đáng ở lại trong tình thương của Chúa, đồng thời can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa bằng chính đời sống hy sinh bác ái của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.    

NA-MtgTL  

Chia sẻ: