Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B

Đã đến giờ Con Người được tôn vinh (Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Trong đời sống của con người, “đau khổ” và “hạnh phúc” là hai bình diện hiển nhiên luôn tồn tại song hành. Sứ điệp Tin Mừng Chúa nhật thứ V Mùa Chay, Chúa Giêsu muốn hướng dẫn con người đi vào hành trình tiến đến hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu qua hành trình vượt qua của chính Ngài.

Đức Giêsu cho biết: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!” và lý do nào khiến Ngài được tôn vinh: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Cuộc đời Chúa Giêsu đã trở nên hạt giống gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát để trổ sinh nhiều bông trái. Sự tự hiến và tự hủy của Chúa Giêsu đã chứng minh một chân lý xem ra có vẻ nghịch lý theo quan niệm của con người, đó là “cho là nhận, chết là đường đưa tới sự sống”. Chân lý này thật đúng cho đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta. Mỗi ngày trong chúng ta luôn xảy ra sự giằng co giữa những chọn lựa, đó là: chọn điều Chúa muốn và chọn điều ta muốn. Chọn điều Chúa muốn là phải chết cho tội lỗi, là quyết tâm lánh xa những con người, những đồ vật, những nơi chốn lôi kéo ta phạm tội. Những con người ấy, những đồ vật ấy, những nơi chốn ấy như gắn chặt vào ta, như là một phần đời sống của ta. Dứt bỏ những thứ đó khiến ta đau đớn như chết đi một phần đời mình. Đó là những mất mát to lớn. Nhưng nếu ta chấp nhận những "cái mất" hiện tại, ta sẽ có những "cái được" trong tương lai. Nếu ta dám chấp nhận những "cái mất" chóng qua, ta sẽ có những "cái được" vĩnh cửu.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu kêu mời mỗi người chúng ta theo gương Ngài, trở thành hạt lúa: cần phải được vùi xuống đất, chết đi để sinh nhiều bông hạt. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ.

  • Dẫn vào bài đọc I: Gr 31, 31-34 

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a loan báo Thiên Chúa sẽ lập một giao ước mới với dân Người, và Người không còn nhớ đến lỗi lầm của dân nữa.

  • Dẫn vào bài đọc II: Dt 5, 7-9

Chúa Giêsu đã trải qua nhiều đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục, và Người đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi người chúng ta.

  • Dẫn vào Tin Mừng : Ga 1, 20-33

Thánh Gioan hôm nay đã dùng hình ảnh quen thuộc để diễn tả ý nghĩa đích thực của cái chết của Chúa Giêsu: hình ảnh của một hạt giống bị mục nát và thối đi trong lòng đất để dẫn đến một mùa gặt phong phú. "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác". 

  • Cầu nguyện cho mọi người

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa của việc Đức Giêsu được tôn vinh qua việc vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Ngài chấp nhận thân phận của hạt lúa bị vùi sâu trong lòng đất. Ngài đã tự nguyện chết là để đi vào vinh quang với Chúa Cha và trở thành Đấng ban sự sống cho chúng ta. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng dâng lời nguyện xin:

1.“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, các Linh mục luôn biết nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho con người thời đại, can đảm chấp nhận mọi khó khăn thử thách và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì tình yêu Đức Kitô và phần rỗi các linh hồn.

2. “Nếu hạt lúa mì không chết đi thì nó cứ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết kết hợp đời sống mình với Chúa Kitô trên thập giá để trở thành lời cứu độ mang lại niềm vui, bình an và ơn thánh Chúa cho thế giới hôm nay.

3. “ Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những bệnh nhân đang trong cơn bệnh hiểm nghèo luôn tìm được sự an ủi của Chúa, để từ đó họ biết sống tín thác nhờ ơn bình an đích thực được nhận lãnh từ nơi Chúa.

4. Tất cả những ai muốn đưa lại ơn ích cho người khác, cũng phải chấp nhận thân phận “hạt lúa gieo vào lòng đất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết học theo gương của Thầy Chí Thánh, luôn khiêm tốn chấp nhận những giới hạn của bản thân để không vênh vang tự đắc trước những thành quả của mọi công việc và trong mọi hoàn cảnh của đời sống luôn ý thức tìm vinh danh Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đi theo Chúa để chia sẻ cuộc sống và cả cái chết của Chúa. Xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con sẵn sàng đón nhận những đau khổ thập giá trong cuộc đời chúng con với thái độ tin yêu và hy vọng. Xin cho chúng con ý thức rằng: thập giá là con đường duy nhất để nhờ đó chúng con xứng đáng nên hoàn thiện theo gương Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Rose-MtgTL

Chia sẻ: