Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B

Chúa là Mục Tử Nhân Lành (Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên lành, sứ điệp Lời Chúa cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa là Mục Tử tốt lành đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Ngài đã chịu khổ nhọc để tìm chiên lạc, hy sinh cứu chiên và quy tụ chiên quanh mục tử duy nhất để sống hiệp nhất, yêu thương và an bình.

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sỹ. Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ, xin cho có nhiều người quảng đại sống ơn gọi Linh mục và tu sỹ. Đồng thời, xin cho chúng ta trở nên mục tử tốt lành của nhau trong bậc sống của mình.  

  • Dẫn vào bài đọc 1: Cv 4,8-12

Thánh Phêrô quả quyết: chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Đấng mà người Do Thái đóng đinh trên thập giá là Đấng Cứu độ, ngoài Ngài ra không ai trên gầm trời này mang lại ơn cứu độ. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.  

  • Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 3,1-2

Thánh Gioan chứng tỏ Chúa thương yêu chúng ta, cho chúng ta làm con của Người. Đến ngày tận thế, Người còn cho chúng ta nên giống Người và chung hưởng hạnh phúc bên Người trên Nước Trời. Đó là nội dung của đoạn thư sau đây.  

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 10,11-18

Như người chăn chiên nhân lành, sẵn sàng lo cho đàn chiên, Chúa Giêsu yêu thương, gần gũi và hiến mạng sống cho nhân loại. Ngài tự nguyện làm việc đó vì yêu thương và với lòng khao khát tất cả nên một đàn chiên duy nhất với Người Mục Tử Nhân Lành là chính Chúa. Đó là nội dung của Tin Mừng Hôm nay.  

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Đức Giêsu Kitô là Mục Tử Nhân lành đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc đoàn chiên là chính chúng ta. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.

1. Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục được tràn đầy sự khôn ngoan, thánh thiện của Chúa Giêsu Mục Tử, để các ngài  luôn hy sinh chăm sóc và dẫn dắt  đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. 

2. Mạng sống của tôi không ai lấy được, nhưng chính tôi tự hy sinh mạng sống mình.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tu sỹ nam - nữ được ơn trung thành trong đời sống dâng hiến, để họ hết lòng hy sinh phục Chúa trong ơn gọi và sứ mạng của mình. 

3. Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, để tận hiến đời mình trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng. 

4. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn, vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban. Đồng thời, xin cho chúng ta trở nên chứng nhân về lòng nhân lành của chúa trong đời sống thường ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân lành, Chúa mong ước tất cả chúng con trở nên một đàn chiên duy nhất. Vì thế, Chúa đã hiến mạng sống làm giá cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, nhất là siêng năng rước Mình Máu Thánh Ngài, vì đây chính là lương thực cho chúng con được sống và sống dồi dào. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.   

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: