Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm B

Vâng phục Thánh Ý Chúa (2Sm 7,1.8-12.14.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:  

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng, Giáo Hội cho ta thấy việc Chúa Giáng trần lần thứ nhất đã thực sự được bắt đầu, lời hứa từ khi con người phạm tội, nay đã được thực hiện. Đức Maria đã vâng phục Thánh ý Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Ngài khi nghe thiên thần Gáp-ri-en truyền tin cho Mẹ.

Hiệp cùng Mẹ Maria, chúng ta hiệp dâng Thánh lễ. Xin Chúa cho chúng ta biết sống vâng phục ý Chúa như mẹ và biết chuẩn bị tâm hồn trong sạch để đón Chúa đến cứu độ chúng ta.   

  • Dẫn vào bài đọc 1: 2Sm 7,1-5.8-12.14-16

Bài đọc sau đây thuật lại vua Ðavít định xây đền thờ cho Chúa ngự, nhưng Chúa cho con vua là Salômôn thực hiện, và hứa cho triều đại vua tồn tại muôn đời, vì Chúa Cứu Thế thuộc dòng tộc vua Ðavít. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Rm 16,25-27

Mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ từ lâu được giữ kín, nay nhờ Ðức Kitô được loan báo cho mọi dân nước, để mọi người tin mà được cứu rỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,26-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai thiên thần truyền tin cho Ðức Trinh nữ Maria mang thai Con Chúa, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Sau khi biết rõ thánh ý Chúa, Ðức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời, thế là ơn Cứu Độ đã được mở màn.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Đấng quyền năng, không có gì mà Ngài không thể làm được, nhưng Ngài vẫn tha thiết mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để ơn cứu độ được trọn vẹn. Hiệp với Đức Maria, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúa hứa: “Ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa và vững tin vào quyền năng của Ngài.

2. Đức Maria đã thưa tiếng xin vâng và suốt đời vâng phục Thánh ý Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục,Tu sỹ trung thành với lời khấn vâng phục một cách vô điều kiện và hoan hỷ sống sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa đã trao phó.   

3. Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo về đời sống cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bà mẹ Công giáo luôn chuyên chăm cầu nguyện, sống đạo đức thánh thiện, nhiệt tâm làm việc bác ái để noi gương cho con cái sống niềm tin vào ơn Cứu Độ của Chúa.  

4. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời noi gương Mẹ Maria thực thi ý Chúa và đem Chúa đến cho những người đang sống chung quanh mình.    

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con noi gương Mẹ Maria can đảm thực thi ý Chúa giữa biết bao khó khăn, gian nan thử thách trong đời sống của chúng con, để một ngày nào đó chúng con được hân hoan hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

NA-MtgTL

Chia sẻ: