Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B

Theo Chúa đến cõi sống (2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-29)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật IV Mùa Chay, còn gọi là Chúa Nhật Laetare, là chữ đầu của bài ca nhập lễ trích từ sách ngôn sứ Isaia. “Vui lên nào Giêrusalem hỡi”. Niềm vui của Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay cho biết, chúng ta đã đi được nửa chặng đường của mùa Chay Thánh. Đặc biệt, hôm nay phụng vụ được sử dụng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác, điều này nói lên niềm vui của mùa sám hối tội lỗi, để chuẩn bị đón nhận hồng ân Cứu Độ mà Thiên Chúa hứa ban.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một của Ngài hy sinh làm giá cứu chuộc loài người qua cái chết trên thập giá. Chúng ta sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ, xin cho chúng ta biết sống niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa và nhờ đó chúng ta được hưởng nguồn sức sống Phục Sinh Vĩnh Cửu muôn đời trong Đức kitô Chúa chúng ta.    

  • Dẫn vào bài đọc 1: 2Sb 36,14-16.19-23

Dân Chúa bất trung với Chúa và làm cho nhà của Đức Chúa ra ô uế. Nhưng Chúa vẫn thương sai sứ giả đến kêu gọi họ sám hối trở về với Người. Người đã giúp họ tái thiết Đền Thờ và hoán cải đời sống. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Ep 2,4-10

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, rất nhân hậu và yêu thương chúng ta, dù chúng ta là một tội nhân Người vẫn yêu thương và ban con một yêu dấu để chuộc tội chúng ta. Ai tin vào Người  thì được sống muôn đời.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 3,14-21

Để được gia nhập Nước Thiên Chúa, cần tin vào Con Thiên Chúa, Đấng sẽ bị giương cao trên thập giá hầu chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa đối với thế gian. Chối từ niềm tin đó là chấp nhận sống ngoài nước Chúa, là không đến cùng ánh sáng, nhưng vẫn ở trong tối tăm. 

  • Cầu nguyện cho mọi người

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Tin tưởng vào tình thương và ơn Cứu Độ của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:      

1. Chúa đã trao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng và luôn biết thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa bằng đời sống đức tin và những việc làm cụ thể hàng ngày.

2. Thế gian nhờ Con của Ngài mà được Cứu Độ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu đang sống trong tội lỗi được ơn Đức tin, lòng can đảm từ bỏ những đam mê tội lỗi, những bản năng thấp hèn; tập làm điều thiện, suy nghĩ những điều tốt lành, để được hưởng ơn Cứu Độ Chúa thương ban.

3. Những ai sống trong sự thật thì đến cùng Ánh Sáng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết sống sự thật trong tin yêu, sống công bằng và bác ái với hết thảy mọi người. 

4. "Ðức tin không việc làm là đức tin chết". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống đức tin bằng những việc làm cụ  thể, như siêng năng tham dự Thánh Lễ, sống yêu thương, quảng đại và sẵn sằng giúp đỡ mọi người. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã thương ban Người Con duy nhất là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Xin cho chúng con luôn kiên vững sống niềm tin và trung thành theo Con Chúa đến cùng để hưởng vinh phúc Nước Trời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.    

 

Chia sẻ: