Chia sẻ: 
14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 34 Thường Niên năm B - Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Chúa Giêsu là Vua Sự Thật (Ðn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay - Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội mừng kính trọng thể Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại đời mình, là con dân Nước Chúa, chúng ta có bổn phận làm chứng cho Người.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ, tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua tối cao, Vua vũ trụ, Vua sự thật, Vua nhân ái và là Vua Tình Yêu. Nhất là chúng ta dám để Chúa điều khiển cuộc đời và gia đình chúng ta.  

  • Dẫn vào bài đọc 1: Ðn 7,13-14

Ngôn sứ Ðaniel loan báo Chúa Giêsu được Chúa Cha trao ban vương quyền và vinh quang. Vương quyền Người vĩnh cửu và muôn dân phải tuân phục. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Kh 1,5-8

Chúa Giêsu là Vua trên hết các vua. Người đã chịu chết và sống lại để chuộc tội chúng ta. Người là khởi thủy và cùng đích mọi loài mọi vật. Ðó là ý nghĩa đoạn sách Khải Huyền sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 18,33-37

Trước tòa án, Philato kết án tử Người. Chúa Giêsu tuyên nhận mình là Vua, nhưng không theo kiểu thế gian mà là Vua Chân Lý. Người làm Vua để làm chứng cho sự thật Là Thiên Chúa. Đó là nội dung Tin Mừng hôm nay.  

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Chúa Giêsu là Vua tối cao, Người là Vua sự thật, Nước Người thuộc về Công lý, Bình an, và là Nguồn ơn Cứu độ chúng ta. Chúng ta suy tôn Chúa Giêsu là Vua và  tha thiết dâng lời nguyện xin. 

1.   Quyền năng của Người là quyền năng vĩnh cửu.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh hân hoan rao giảng về ngày cánh chung, ngày Chúa ngự đến trong vinh quang, bằng chính đời sống thánh thiện, hy sinh phục vụ Chúa qua thiên chức linh mục của mình.

2.   Nước Tôi không thuộc vê thế gian này.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang bị bách hại, luôn kiên tâm, can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua, là Đấng cứu độ con người và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, được trung tín theo Chúa đến cùng.

3.   Chúa Giêsu nói:  Quan nói đúng, Tôi là Vua.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tôn thờ của cải, thú vui xác thịt, sống thiếu lòng bao dung chân thật, sớm nhận ra chân lý của Chúa, và tuyên xưng Chúa là vua, hướng dẫn mọi người bước vào cõi phúc chân thật muôn đời.

4.   "Tôi đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật".Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết làm chứng Chúa là Thiên Chúa chân thật, bằng cách xóa bỏ hận thù để sống yêu thương, đập tan dối trá để sống chân thật, biết tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu Vua, để Ngài điều khiển và dẫn dắt chúng ta vào hưởng sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời.   

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vua Vũ Trụ, Chúa đến thế gian làm chứng cho tình yêu chân thật của Thiên Chúa. Xin cho chúng con chu toàn bổn phận là con dân Nước Chúa, bằng việc sống Đức Tin vững vàng, Đức Cậy trung tín, Đức Mến thiết tha, và xây dựng một thế giới yêu thương chân thật. Để đến ngày Chúa Quang Lâm, chúng con sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Nước Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

NA-MtgTL 

 

Chia sẻ: